dus toen al een soort van bomenwacht. De raad besloot dat de boom moest wijken, en aldus zou geschieden. Voor 50,- werd het erf pacht recht aan de Schulpvaart aan de Staat verkocht, waarbij duidelijk was gesteld dat hier geen los- of laadplaats zou mogen worden ingericht. Een bestemmingsplan werd in die vergadering aangenomen, en hierin werd bepaald dat verdere lintbebouwing aan de Westkant van de Westerweg niet zal worden toegestaan, dit ondanks een dringend verzoek van K. Blokker, omdat hij vond dat die bebouwing het dorp pas compleet zou maken. Die grond was namelijk zijn eigendom; zodoende! Tot op de dag van vandaag is daar niet of nauwelijks iets bijgebouwd. De Burgemeester stond vervolgens stil bij de inval van de Duitsers in Nederland, en hoopt op spoedig betere tijden. Hij bleef zich hierbij voorzichtig uitdrukken, wat m.i. wel verstandig was, omdat later zou blijken dat Burgemeesters die zich radicaler opstelden, vaak werden vervangen door NSB Burgemeesters, en dat was ook niet bepaald alles. RAADSVERGADERING NOVEMBER 1940. De raad besluit op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om de woningen bij de Hogebrug op het lichtnet te laten aansluiten voor een totaalbedrag van 858,30. De bewoners van die woningen moeten dan wel per woning een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente betalen van 25,-; dit gedurende 10 jaar. Bij het gemeentebestuur is een brief binnengekomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin de plannen met Limmen worden uiteengezet. Limmen zal met Akersloot en Uitgeest tot één gemeente worden samengevoegd. Hier was het gemeentebestuur het niet mee eens, en de Burgemeester leest het antwoord van het College op die brief voor. De belangrijkste kritiekpunten op de plannen waren, dat Limmen geen enkele relatie had, noch met Akersloot, noch met Uitgeest. 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 42