wat parallel loopt aan de spoorlijn, tegenover de boerderij van Baltus, wordt van de Staat gekocht voor een bedrag van ƒ40, In de rondvraag van deze vergadering vroeg de hr. Dekker wanneer de paardepaden van de Kerkweg en Dusseldorperweg weggebroken zouden worden. De Burgemeester zal in een latere vergadering hier antwoord op geven. Wethouder J. Valkering deelt mede, dat op de Pruikenlaan door een onbekende, gladiolenafval is gestort, en dat er door de politie op gelet zal worden, dit om herhaling te voorkomen. De Pruikenlaan heet tegenwoordig J.Valkeringlaan! Er werd ook besloten dat de hondenbelasting ingevoerd gaat worden, waarbij de mogelijkheid tot kwijtschelding bestaat. Uit de begroting van 1941 zou blijken dat hier een dankbaar gebruik van werd gemaakt. Een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vermeldt, dat de gemeenteambtenaren welke in militaire dienst moeten, in verband met de oorlogsdreiging, naast hun soldij een aanvulling zullen ontvangen tot hun oorspronkelijke salaris. Het gemeentebestuur besluit dan op advies van ditzelfde Ministerie die maatregel ook te nemen voor eventuele andere arbeiders uit de gemeente Limmen. Aan Provinciale bijdrage voor de verpleging van arme krankzinnigen werd een bedrag ontvangen van 37,50. De raad besloot dat de jaarlijkse Kermis, in verband met de oorlogsdreiging niet door mocht gaan. RAADSVERGADERING JULI 1940. Het al eerder gevraagde weghalen van de paardenpaden van de Kerkweg en Dusseldorperweg gaat de gemeente 1500,- kosten. De raad gaat hiermee akkoord. In verband met de verbreding van de Dusseldorperweg, moet een sloot worden verlegd, aldus de Burgemeester. De gemeentearbeiders zijn er al mee bezig, maar omdat er een boom in de weg staat heeft men het werk tijdelijk stilgelegd. Er waren namelijk bezwaren van omwonenden gekomen, die niet wilden dat de boom het loodje zou leggen. Er bestond 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 41