TER HERINNERING Toen wij in 1985 besloten te komen tot een of andere vorm van georganiseerd oudheidkundig onderzoek, waren wij zeer verheugd een beroep te kunnen doen op de kennis van twee mensen, t.w. Arie Krom en Ad Valkering. Die twee - geboren en getogen Limmers - waren al bijna hun leven lang bezig met het verleden van ons dorp. Je zou kunnen zeggen dat het de pioniers van de Stichting Oud Limmen waren. Zij wezen ons de weg naar het verleden en leerden ons inzien hoe boeiend het is, kennis te maken met de eeuwen waarin onze voorouders leefden. Helaas overleed Arie Krom in 1989, maar voor ons blijft hij voortleven als een man die de waarde zag van de voorwerpen die door onze voorouders werden gebruikt, maar door de volgende generaties als waardeloos en onbruikbaar werden afgedankt. Toen iemand hem eens vroeg of hij niet een van zijn antieke oliekachels mocht hebben, stelde Arie hem de vraag of niet zijn moeder ook zo'n kachel had vroeger. "Ja zeker", was het enthousiaste antwoord van de hoopvolle verzoeker. "Dan had je die moeten bewaren", was het radicale antwoord van Arie. En zo wees hij ons terecht als hij zag hoe slordig mensen omgingen met voorwerpen uit het verleden. In 1990 overleed Ad Valkering. Al vanaf zijn jeugd toonde Ad grote belangstelling voor alles wat er gebeurd is in Limmen in de eeuwen vóór hij zelf op aarde mocht zijn. Hij snorde akkers en weilanden af om sporen uit het verleden te vinden, en met succes. Hij straalde trots en verrukking uit, als hij ons weer kon verrassen met z'n nieuwe vondsten. Ook nam Ad actief deel in onze werkgroep, als schrijver in de boekjes, en zijn trant van schrijven verried zijn gezonde gevoel voor humor. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 4