Pas in 1817 werd dit besluit van kracht en werd de Heer Mr. M.H. Weldijk bij Koninklijk besluit van 19 februari 1817 tot schout en secretaris van Limmen benoemd. Bij Koninklijk besluit van 3 april 1817 no. 32 werden de overige bestuursleden benoemd: nl. 5 leden, waarvan 2 assessoren (vandaag zouden wij zeggen wethouders). De democratie was nog niet zover dat er door de bevolking gestemd kon worden. PROCESVERBAAL VAN AFSCHEIDING In het archief is terug te vinden hoe de afhandeling van dit besluit werd uitgevoerd. Je krijgt de indruk dat de twee dorpen het elkaar niet moeilijk hebben gemaakt. Hieronder een klein stukje uit de handelingen: "Procesverbaal van afscheiding tusschen de Gemeentens en Ambachtsheerljkhedens Heilo en Limmen. Op heden den 1e december 1817, wij Jonkheer Gerard Pieter van Vladeracken Schout, Klaas Lauris Groot, Hendrik Mulder, Jan Besteman, Leendert Houtkoper en Gerrit Jan Terbeek leden van het bestuur van Heilo ten eenre,. Mr. Mathijs Hendrik Weldijk, Schout en Thijs Dekker, Willem de Bie, Simon Admiraal, Pieter Vennik en Cornelis Kooij, leden van het bestuur van Limmen ten andere zijde willen overgaan tot het regelen en daarstellen der finale afscheiding welke naar aanleiding van Zijne Majesteits besluit, in dato 24 Mei 1816 no. 35 en art. 6 van het extract-verbaal Dan volgt een omschrijving in 10 artikelen waarin de zaken worden geregeld en ieder weer zijn eigendommen in beheer krijgt. Een staat van liquidatie geeft keurig, aan beide kanten met een bedrag van 547,39, de balans tussen de nieuwe buurgemeenten aan. Ook de grens tussen de twee gemeenten werd weer vastgesteld en is tot op de huidige dag ongewijzigd gebleven. LIMMEN IN 1817 Zoals gezegd was het in de steden kommer en kwel en had het platteland het aanzienlijk beter. Armoede werd er niet 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 35