LIMMEN IN DE TIJD VAN KONING WILLEM I 1813-1840 Zoals ik in boekje nr. 2: "Limmen en de Bataafse vrijheid" reeds aangaf, was de toestand in ons land vóór de omwenteling in 1795 onhoudbaar. Stadhouder Willem V was een wankelmoedig mens en zoals uit de geschiedenisboeken valt op te maken, liet hij zich leiden door de adel en de regenten. De patriotten zouden al in 1787 (dus 2 jaar vóór de Franse revolutie) een eind aan de oligarchie hebben gemaakt, als niet de zwager van de stadhouder, de koning van Pruisen, snel met een gigantisch leger naar Nederland was gekomen om de revolte te bedwingen. Het waren bewogen jaren, dat staat vast en die periode is belangrijk genoeg om even bij stil te staan en te zien hoe langzaam maar zeker de democratie in zicht komt en wat dat voor het dagelijks leven van ons dorpje heeft betekend. Het zijn de Fransen geweest die aarzelend een poging hebben gedaan om de nieuwe tijd te laten aanbreken; later, veel later, zou beet je bij beetje de 'volkswil' gemeengoed worden. Maar zover zijn we nog lang niet. Linmen is een Ambachts-heerljkheid; de bevolking heeft geen stemrecht en sinds 1811 is Limmen ook geen zelfstandige gemeente meer. Of de bevolking daar erg onder geleden heeft is mij overigens nergens uit gebleken; het gewone volk had immers toch al niets te vertellen. WIE WAS KONING WILLEM I Willem werd geboren in 1772 te Berlijn, als zoon van Erf stadhouder Prins Willem V en Prinses Wilhelmina van Pruisen. In 1791 trouwde hij in Berlijn met zijn nichtje: de Pruisische prinses Frederica Louise Wilhelmina. Hij was kapitein in het leger en hij probeerde met zijn troepen de Fransen, die in opmars waren, tegen te houden. Dat lukte niet erg en Willem blies de aftocht voor de Fransen uit. Samen met z'n vader, Stadhouder Willem V, vluchtte hij op 18 januari 1795 naar Engeland. In datzelfde jaar werd de Bataafse republiek uitgeroepen. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 30