Tacitus (Romeins Consul) schreef in zijn boek 'Germania' wat de Romeinen, die tot hier doordrongen, (58 v.Chr.) aantroffen. De Rijn was voorlopig hun grens. Daar troffen ze Bataven aan, en ten westen langs de kust de verwante stam Kanninefaten. Ten noorden van de Rijn signaleerden ze meerdere verwante stammen, die leden waren van de Germ. hoofdgroep 'Ingaeonen' (De Bataven behoorden tot de Germ. hoofdgroep Herminonen). Het waren de Grote- en Kleine Friezen, Amsivarii, Chauchen, Chamaven, Saksen, Avionen, Angelen en Kimberen. Tijdens de 4e eeuw raakten de Germanen in West-Europa op drift; ze joegen elkaar op, vielen aan, drongen binnen in andere stammen. Eén stam kon meerdere overheersen en hun naam aan allen geven. Het gangbare denkbeeld was, dat zo bondgenootschappen ontstonden uit oorspronkelijke stammen. Deze werden onder nieuwe namen Friezen, Franken en Saksen genoemd, en waren in feite politieke groeperingen geworden. Zeker is dat de Franken een hutspot waren van Duitse en Nederlandse stammen zoals Bructeren, Tecteren, Chamaven en Saliërs. Van de vermenging van de Friezen is men minder zeker. Zo waren de Angelen die Friesland bezetten 500 n.Chr) met de Saksen die er doortrokken, voornamelijk op weg naar Engeland. Een klein deel van hen zal hier zijn blijven plakken. WIE WEET WIE WE WEL WAREN? Sinds de Romeinse tijd waren het de kleine Friezen (West Friezen) die zich hier in deze streek hadden gevestigd, tegelijk met de invallen van de Germaanse stammen in de 3e en 4e eeuw, vertrokken de Romeinen uit Nederland. Maar ook verslechterde het weer, dat vooral in de kuststreek z'n gevolgen had. Want plots verdwijnt hier, binnen enkele decennia, bijna de gehele bevolking (lijkt het). De archeologie bevestigt dit; ze vindt bijna geen scherfje meer (vooral niet uit de 4e eeuw). Tegenwoordig is men van mening dat de ontvolking niet zo groot is geweest als de archeologie doet vermoeden. Ja, zelfs meent men dat er eigenlijk geen volksverhuizingen 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 25