Het verdelen van de dijk, dat om de zeven jaar gebeurde (het schroodjaar), werd o.a. verhoefslagen, schroden en verstoelen genoemd. Een dijkvak heette o.a. djkpark, bon en hoefslag. Ieders dijkvak werd afgezet met paaltjes, de zg. hoefslag- of bonpaaltjes. De dijken die niet aan het dorp grensden, maar het tóch bescherming boden, daarvan werd het onderhoud onder de belanghebbende dorpen verdeeld. Ieder dorp kreeg een deel dijk toegewezen in verhouding met de grootte van het dorp. Het moest zelf toezicht houden en de reparaties doen. Zo kreeg Limmen het onderhoud van een djkpark in de Boekelerdijk, die vanaf Alkmaar naar de Schermer liep. Ook in de Hondsbossche-zeeweering droeg Limmen bij. De St. Aagtendijk was van het begin af al verstoeld op de dorpen Heemskerk, Uitgeest, Wijk aan Duin, Wijk op Zee, Castricum, Bakkum en Limmen. In 1544 werd het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen opgericht. De verantwoording kwam aan haar. Er ontstonden 25 afzonderlijke waterschappen onder haar, w.o. de 'Grootlimmerpolder'.. .maar dat is een ander verhaal De grens is bereikt, maar er is niet alles gezegd... er ligt een geheimzinnig dijkje langs de Laandervaart, dat naar het zuiden afbuigt (een inpoldering?)...wat is de betekenis geweest van de Heyndijk? (Achterweg) (Heyn=-omheining, ook inpoldering?) Belangrijkste geraadpleegde werken: - Lambooj H.:Getekend land - De Cock; Hist. geogr. van Kennemerland - Westenberg; Kennemerdjkgeschiedenis - De Vries Azn; Dijks- en Molenbestuur - Pons/Van Oosten; De bodem van Noord-Holland Rjksgeol. - - Dienst; Alkmaar west/oost Kees Drujven 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 15