dijk: "elc man sal sinen dijk maken sine hoghe viercant, ende sine brede, met aerde den Aerdijk.." De aarde en de zoden voor de dijk werden uit de aan- of nabijgelegen landen gedolven, iets van de dijk af. Het djklichaam, dat niet meer dan 1 a 2 meter hoog was, werd afgedekt met klei en zoden om stuiven tegen te gaan. Ook de grond voor de reparatie van de dijk werd vlak bij de dijk, zoveel mogelijk uit eigen land, weggehaald. Evenals de aanleg kwam ook het onderhoud van de dijken aan het dorp waar de dijk aan lag, maar waar deze meerdere dorpen beschermde, onderhielden die het gedeelte dijk in hun eigen gebied (Er was toen nog geen sprake van één djks- en waterschapsbeheer). De graaf en zijn trawanten hadden echter de supervisie erover. Zelf kwam hij er ook niet onderuit: ieder moest 'diken' (onderhouden) "onze Here die Grave, is 't Cloister, is 't Ridder, is 't Pape, is 't Knape, Welgheboren.., die sullen hoefslach nemen De graaf besteedde het echter uit, evenals het dorp dit weer deed aan zijn grondeigenaren. De schout (als dijkgraaf) en schepenen (als heemraden) verdeelden het djk-onderhoud onder elke grondbezitter (dijkplichtige) die vruchtdragende grond had. Zij (schout, schepenen) hielden toezicht, en waren verantwoordelijk voor de gang van zaken. Er mocht b.v. niet zomaar een dijk verlaten worden of inwaarts verlegd, want dan gaf men grond prijs. Men benadeelde dan niet alleen de vruchtgebruikers van die grond, maar ook de heer des lands die uit die grond zijn belastingen en gerechtigheden trok. De djkplichtigen kregen in verhouding met de grootte van hun land (morgenmorgensgeljk) een deel dijk te "verwaren ende te maken In West-Friesland (vóór het gravengebied werd) lag die djkzorg alleen aan diegenen die met hun land aan de dijk lagen; de zg. 'aangelanden'. Deze hadden zelf dat deel van de dijk te onderhouden waar zij met de breedte van hun land aanlagen: de zg. hoofdbreedte of hobrede; "so sal el c man diken in sjn hobrede..". 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 14