dijken was tussen Outgotskoog en Limmen gelegen: de Koogdjk. De verandering was mogelijk omdat de St. Aagtendijk doorliep op het oostelijk deel van de Koogendijk, en daarmee ook de Rijnarm afsloot. Omstreeks 1400 voltooide men in Noord-Holland de afsluiting van meren en veenwateren die in open verbinding stonden met het buitenwater (Zuiderzee). Hiermee stelde men een groot deel van de zwakke binnendijken veilig. ee.' a\ Limmen. WIE ER AAN DE DIJK WERD GEZET. De bedijking werd door het dorp gedaan. ledere grondbezitter in het dorp moest helpen in de aanleg van de 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 13