Bovendien blijkt uit later geologisch onderzoek dat in die tijd (±1100) het IJ-water niet eens de vlaktes rond de Limmer strandwal heeft bereikt. Ook de monding bij Egmond, waar de stroompjes in zee uitkwamen, was al dichtgestoven (±900). De eerste flinke storm in 't begin van de 12e eeuw bracht al een doorbraak van de zee in het noorden. Het vormde een breed zeegat; de Zijpe, waarlangs de zee via de Rekere en de Egmondermeer bij ons druk uitoefende. Hoe dan ook: aannemende dat de Zanddijk er lag ter bescherming tegen water uit het zuiden, werd dat dus nu eventjes anders; het water kwam nu uit het noorden. Er ontstond een moerassig meer tussen de Abdij en de Zanddijk dat s'winters steeds groter werd door het opstuwende zeewater en de zware regenstormen. Dit gaf problemen voor de Abdij en de inwoners van Castricum. Twee overgebleven legendes vermelden de strijd tussen de monniken en Castricummer boeren, betreffende de wateroverlast, waarbij de dijk doorgestoken werd. GRENS- EN DIJKKWESTIES. Het is dus zeer goed denkbaar dat de grenzen na de ontginningen, al voor het jaar 1000 bepaald waren. De natuurlijke en de gegraven waterlopen vormden de lijnen, waardoorheen en waarlangs de grenzen en dijken konden worden getrokken en aangelegd. Zo was er een gegraven grenssloot met Heiloo (Dijkwatering, Limmertocht, Noorderlimmer-tocht), waarlangs aan de noordkant de Limmerdam was aangelegd. De grens met Akersloot vormde de Mientsloot, ook al een gegraven waterloop (of uitgediepte veenstroom) van voor 't jaar 1000, en de zo geheette Konings- of Leipjes-tocht. Het Die kon die grens niet zijn omdat dit water pas in de 12e eeuw ontstond ten tijde van de grote overstromingen. Niet alleen het Die ontstond in deze woelige tijd, maar via de noordelijke Zijpedoorbraak, ook o.a. de Schermer, Beemster, en de Zuiderzee. Deze wateren werden zodoende in de getijdebeweging van de zee opgenomen. Het hoogtij en de wind stuwden het water op, dat buiten zijn oevers 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 10