Jaargang nr. 3 1989 gekomen is; dat bij hare terugkomst de vrouw van Arie Winder er reeds was, die, van hetgeen zij had en van anderen had bekomen eenige kledingstukken had gegeven, dat zij getuige vervolgens het kindje, nadat het door den vroedmeester Nuijens geholpen was, met de aanwezige kleedingstukken gekleed heeft; zijnde het kindje aan de voeten en beenen blaauw, maar anders wel gedaan, maekende zij hier nog bijvoegen, dat zij vermoedt, dat toen zij desmorgens vroeg daar geweest is, het kindje geboren was, maar niet na haar vertrek geboren is. hare verklaring haar voorgelezen zijnde heeft zij dezelve met mij Burgemeester geteekend." get. Jaane Blaauw M. H. Weldjk De laatste opmerking van de buurvrouw geeft redenen om te denken dat de ouders heel goed wisten wat er aan de hand was, maar het kind liever dood zagen gaan. Hun wat vreemdsoortige en misschien slechte situatie kan een oorzaak zijn. Maar hopelijk lag de aantijging eerder aan kwaadwillendheid van de buurvrouw. Zij had het immers al een keer meegemaakt, maar de anderen waren misschien echt onvoorbereid. Uit een vroegere periode komt de onderstaande geschiedenis die toont dat men met ongetrouwde moeders bijzonder weinig meeleefde. Extract van een "VERGADERING GEHOUDEN VAN DE MUNICIPALTTEIT VAN LIMMEN DEN 28 JANUARI 1802 HET AGTSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRIJHEID" Prasent Thijs Dekker en Dk. Wagemaker "gehouden in advies Is door den schout gecommuniceert, dat in 't begin dezer week ter zijner kennisse gekomen zijnde dat eene Trijntje Bruin, welke men zegt dat sich in eene swangere staat bevind, bij haar moeder Grietje 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1989 | | pagina 42