Jaargang nr. 1 1987 In 1494 telde men 95 huizen, in 1514 nog maar 90. In dat jaar waren er 450 kommunikanten, waarvan een derde deel armlastig was. In 1514 hielden de Limmers zich in leven met akkerbouw, met het houden van koeien en 'dat mitten hals te houden' (vermoedelijk het verhuren van zichzelf als arbeider). Van de 650 morgen die het dorp groot was, hadden zij slechts 120 morgen in eigendom en niet het beste land, Een groot deel was in het bezit van de abdij van Egmond, terwijl ook edelen en poorters van Alkmaar en elders bezittingen zullen hebben gehad die zij verpachtten. BELANGRIJKE BEWONERS Twee van deze edele geslachten woonden op het dorp zelf in resp. huize Den Burg en Huize Dampegheest. Een prent van huize Dampegheest uit later tijd, vermoedelijk al grondig veranderd; iets van het weinige dat ervan is overgebleven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1987 | | pagina 7