Jaargang nr. 1 1987 WERKVERSCHAFFING IN LIMMEN 1920-1940 Werkverschaffing was vroeger een noodzakelijk kwaad. Het gebeurde regelmatig, dat mensen in de winter ontslagen werden. Omdat er geen WW bestond hadden ze dan helemaal geen inkomsten meer. Ze konden dan voor een vergoeding werk verrichten van algemeen nut, zoals het verbeteren van wegen. Vooral in de krisisjaren werd er vaak werk verschaft. Om een beeld te krijgen van de omstandigheden van toen ben ik in de gemeenteraadsverslagen gaan snorren. Verder waren de notulen van een landarbeidersbond heel nuttig. De mensen heb ik ook om verhalen van toen gevraagd, maar dat komt verderop weinig naar voren. Dit stukje maakt deel uit van een veel breder geheel, dat echter door plaatsgebrek en strekking van dit boekje niet geplaatst kon worden.In wat nu volgt is het belang van de geschiedenis te zien. Want we zien hier het eerste begin van de sociale zekerheid die nu zo gewoon is. Ook is er veel dat vergelijkbaar met de huidige situatie is. WERKEN AAN DE WEGEN In de winter van 1921/22 stonden twee werkeloze mannen puin te kloppen voor f 3,50 per dag. Verder wist de gemeente ook niet wat er gedaan moest worden tegen de winterwerkeloosheid, die ze verder heel normaal vonden. Burgemeester Nieuwenhuysen drong aan op aansluiting bij werkeloosheidskassen, waar het rijk en de gemeente aan bij zouden dragen. Als gemeente was Limmen niet verzekerd tegen werkeloosheid; ze was alleen aangesloten bij de arbeidsbeurs in Alkmaar. In heel 1923 werd er f 716,37^ uitgegeven. Maar in de eerste maanden van 1924 steeg dat bedrag al tot f 749,37. Dat werd besteed aan zulke dingen als het verbreden van de Kapelweg, dat toen nog een zandpad was. Er werd ook een beek gegraven langs de Hogeweg voor de afwatering van de omgeving. De Westerweg werd voorzien van een paardepad, 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1987 | | pagina 19