Inhoudsopgave Voorwoord 2 Ten geleide 3 Hoe de Wereldwinkel zijn plaats in Castricum veroverde 4 Willem Jacobsz Hofdijk, Castricumse balladen 11 Vechten voor de Paus 14 Koninklijk Landgoed Bakkum (deel 2) 17 Herinneringen van oud-boswachter Cor Mooij 23 De dood van Arie Hageman 29 De Castricumse volleybalverenigingen 32 Een praatje met verzamelaar Henk Heideman 44 De Wit in 'vrachtrijderij' 47 Cafés en kasteleins in Bakkum 57 De geschiedenis van de Schoolstraat 68 De Schoolstraat en haar bewoners rond 1950 74 De Castricumse familie Groot 83 Castricum - Honderd jaar geleden 111 Jaarverslag 2015 115 Kroniek 2015 van Castricum en Bakkum 120 De oplage van het jaarboek is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal 15,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum via het formulier op onze website. Donateurs ontvangen het jaarboek gratis. Indien meer dan het minimale bedrag van 15,- wordt overgemaakt, dan kunt u dit beschouwen als gift. De Stichting Werkgroep Oud-Castricum is als ANBI instelling geregistreerd onder nummer 816785934. Resterende exemplaren zijn voor belangstellenden voor 16,- verkrijgbaar in ons historisch informatiecentrum 'De Duynkant' aan de Geversweg 1b (op maandag- en woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur), bij boekhandel Laan of door storting van dit bedrag op rekening NL54INGB0001851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum onder vermelding van 'Jaarboek 39'. Bij verzending wordt 4,00 aan kosten in rekening gebracht. Van de eerder verschenen jaarboeken zijn in enkele gevallen nog exemplaren aanwezig. De kosten bedragen tussen 5,- en 15,- per exemplaar. Van de uitverkochte jaarboeken kunnen fotokopieën worden verzorgd. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Officiële registratie: Titel: Oud-Castricum ISSN: 0929-9130. Website: www.oudcastricum.com 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2016 | | pagina 1