29 Op het muziekfestival van het shantykoor De Skulpers treden maar liefst 22 koren op. Juni 2 Tijdens een gezamenlijke gemeentevergadering is in de Maranathakerk door de voorzitters van de gereformeer de kerk en de hervormde kerk, F. van Meggelen en J. van Konijnenburg, het besluit ondertekend om per 1 januari 2006 verder te gaan als Protestantse Gemeente Castricum. 16 24 Kem(en)Gezond' (CKG) wordt bekend gemaakt. Initiatiefnemer is Bert Meijer, wethouder van 1998 tot 2002. 14 Vakantie Kindervreugd sluit drie weken geslaagde vakantie activiteiten af. 20 Zestig-jarig jubileum van de supportersvereniging Blauw zwart. Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de supportersvereniging wordt Kees Louter benoemd tot erelid van Vitesse '22. Het kinderdagverblijf De Vuurtoren aan de Dorcamp officieel 24 geopend. Feestelijke opening door leerlingen van de Antoniusschool van een kabouterwandelroute tussen De Hoep en Stayokay 25 Bakkum. Jaap Stuifbergen, vele jaren betrokken bij Oud-Castricum, overleden. Het oudste echtpaar van Nederland, de 105-jarige heer en 100-jarige mevrouw Van der Oord, is 76 jaar getrouwd. Mevrouw Van der Oord is niet lang daarna overleden. Burgemeester A. Emmens-Knol en de directeur van Landschap Noord-Holland de heer J. Kuiper ondertekenen een intentieverklaring voor de realisering van het Groen Huis aan de Puikman, dat aan meerdere organisaties op het gebied van natuur en milieu huisvesting kan bieden. 26 Ringsteken in Bakkum. Gestreden wordt om de 'Kees Poel' wisselbokaal. Ook is er een show van oude tractoren. 26 Voor de 10e keer wordt de Kunstfietsroute door Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest gehouden. 28 Cees Teijsse, voormalig hoofd bouw en milieuzaken van de gemeente en architect, overleden. Juli I De 26e editie van wielerronde de Dubbele Lus wordt gewon nen door Robert Slippens. Het prachtige windstille weer ver leidde de renners tot een moordend tempo. 4 De toekomstvisie Buitengewoon Castricum is door de raad vastgesteld. Een van de doelstellingen is de bouw van 1750 woningen, o.a. in het plangebied Zandzoom in Limmen, waardoor het inwonertal ongeveer gelijk zal blijven. 7 De wethouders Veldt en Könst verrichten de officiële opening van de vernieuwde Brink. 9 Het fanfareorkest van Emergo haalde op het Jungfrau Musik Festival in Interlaken het hoogste aantal punten. II De VVV Castricum en de Regio VVV Alkmaar zijn een over eenkomst aangegaan voor verdere bundeling en professiona lisering van marketing en promotie van Castricum. 16 Het PWN heeft 250 schapen ingezet voor begrazing van het duingebied. Herder Ramon Vrouwe begeleidt de kudde met behulp van twee bordercollies. 16 Strandvonder Thijs Bakker ontvangt de erespeld van de ge meente Castricum. Hij was 40 jaar strandvonder. Zijn zoons Dirk en Frank volgen hem op. September 6 Burgemeester en wethouders besluiten om de markt van de Dorpsstraat naar de Brink te verplaatsen. De marktkooplui verzetten zich daartegen en willen alleen naar Geesterduin. 7 Zuster Van der Klei is op honderdjarige leeftijd overleden. Zij was vele jaren wijkverpleegster en kraamverzorgster in Castricum. 10 Castricumse Uitmarkt: presentatie van het winterprogramma van 35 organisaties rond de bibliotheek en Geesterhage. 11 Rijks- en gemeentelijke monumenten geopend tijdens open monumentendag. 11 Bekendmaking van de nieuwe naam 'De Goede Herder' voor de r.-k. parochiegemeenschap Castricum-Bakkum. 18 De familie Beentjes houdt een reünie op en rond de Van Tienhovenhoeve, waar Piet Beentjes en zijn vrouw Anna Bruin in 1906 zijn begonnen. 22 De gemeenteraad heeft een nieuwe vergadermethode 'Raadsplein' ingevoerd. Belangstellenden weten nu onder andere wanneer een onderwerp aan de orde komt. De eerste bijeenkomst, waarbij veel publiek aanwezig was, verliep vol gens plan. 25 In verband met het 'Jaar van het kasteel' zijn de kasteelplaats Cronenburg en de boerderij voor publiek opengesteld. Vele honderden mensen maken van deze gelegenheid gebruik. 29 Mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeijer heeft uit handen van wethouder Van Gosliga de gemeentelijke onderscheiding ontvangen voor haar inzet als voorzitter van het bestuur van De Santmark en later van het Zorgcentrum Castricum. 30 Jan van Konijnenburg, voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Castricum, overleden. Augustus 13 Snappie de kleine krokodil en wethouder Willem Veldt ope nen de Castricumse kermis. 13 De oprichting van een nieuwe politieke partij 'Castricum Oktober 4 De fotoclub Castricum bestaat vijftig jaar en houdt een open avond. Er zullen in de komende maanden zes tentoonstellin gen op verschillende locaties worden gehouden. 4 De burgemeester neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het oorlogsdagboek van Willemijn Stuifbergen-Duijn getiteld 'Van het een in het ander'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 97