Kroniek 2005 van Castricum Januari 1 De kern Castricum-Bakkum telt 23.040 inwoners; 172 min der dan het aantal inwoners op 1 januari 2004. 2 De heer T.J. Balink, voormalig directeur van de Henricus- mavo, overleden. 5 Grote en kleine acties worden uitgevoerd om geld in te zame len voor de slachtoffers van de tsunami in Azië. In de stallen van Hennie Huisman in Bakkum vindt een benefietconcert plaats met diverse Nederlandse artiesten en er wordt een vei ling gehouden. De actie brengt 250.000 euro op. 6 De gemeente presenteert een toekomstvisie voor Geesterduin en omgeving. De omgeving van Geesterhage moet ontwik keld worden tot een 'Hof van Cultuur' waarin ook cultureel centrum Toonbeeld gevestigd zal worden. 20 Receptie ter gelegenheid van het afscheid - na een 37-jarig dienstverband - van de heer Hans van der Borg, coördinator Welzijn en Cultuur van de gemeente Castricum. 26 De heer H. Neelissen, voormalig bloembollenkweker, ont vangt wegens zijn verdiensten voor de afdeling Akersloot/ Castricum van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur een koninklijke onderscheiding. 29 Vier Castricummers ontvangen een koninklijke onder scheiding: mevrouw A. Poeze-Reuvers, mevrouw A. van Wallenburg-Laban en de heren N.A. Kaan en C.J. Nuyens. 29 Presentatie van het fotoboek 'Alsof het gisteren was' van de Werkgroep Oud-Castricum. 30 Koninginnedag festiviteiten op het Bakkerspleintje en in Bakkum. Anneke Kraakman zingt het Wilhelmus met bege leiding van de muziekvereniging Emergo. Februari 5 Prins Inspirator de Eerste, Frans Hendriks, bijgestaan door zijn ceremoniemeester Jaap Veldt en de complete raad van elf, ontvangt de sleutel van Castricum. Een lange carnavals stoet trekt door het dorp. 9 De Zanddijk, oudste dijk in de provincie, is aangewezen als beschermd provinciaal monument. 19 Heropening van het jongerencentrum De Bakkerij, nu in ei gen beheer bij de vereniging Vrienden van de Bakkerij. 27 De vereniging Dorpsraad Bakkum is opgericht. De doelstel ling is het dienen van de belangen van Bakkum in de breedste zin. Maart 6 Het vroegere Koningsbosch, de eerste jeugdherberg van Nederland, thans Stayokay Bakkum, viert het 75-jarig bestaan. 8 De Lionsclub Heemskerk-Castricum legt de laatste hand aan een boshut vlakbij bezoekerscentrum De Hoep die als ver trekpunt voor excursies kan dienen. 22 In de ledenvergadering van het Rode Kruis afdeling Castricum wordt ingestemd met een fusie met de afdeling Akersloot. De afdeling tracing bestaat tien jaar en vijf vrijwilligers ontvan gen een onderscheiding voor trouwe dienst gedurende die pe riode. 30 Ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag planten leer lingen van groep 6 van de Augustinusschool bomen op het nieuwe deel van de begraafplaats 'Onderlangs'. 31 De Iederwijsschool, sinds kort gehuisvest aan de Zeeweg in Bakkum, geeft een informatieavond. 31 Janny Richters neemt afscheid van de VVV waar ze 26 jaar werkzaam was. 31 Staatssecretaris M. Schultz van Haegen bezoekt Castricum om zich op de hoogte te stellen van het vliegtuiglawaai. April 2 Radio 105 viert het tienjarig jubileum. Belangstellenden kun nen een kijkje nemen in de studio. 3 De Castricumse Rugbyclub is opnieuw landskampioen. Het is al de zesde titel. 15 De Castricumse hiphopband K-oZ Collective is winnaar van de 10e editie van de Rob Acda Award. 16 Opera Gala in de Pancratiuskerk georganiseerd door Castricumse ondernemers. 20 Han Nillenssen vertrekt na ruim dertig jaar bij de Rabobank Castricum. 20 Het Katholiek Vrouwengilde viert het 50-jarig bestaan. 22 Conrector Klaas de Groot neemt afscheid van het Jac. P. Thijsse College. Hij is sinds 1978 aan de school verbonden. 24 'Agrarisch landschapsbeheer, nu en in de toekomst' is het thema van de vierde Landschapsdag. Mei 15 Het r.-k. Gemengd Zangkoor Pancratius viert het 40-jarig ju bileum. 19 De openbare basisschool De Sokkerwei viert feest vanwege het 40-jarig bestaan. 24 Expert De Graaf bestaat 75 jaar. Op 24 mei 1930 begon Jaap de Graaf met zijn elektriciteitsinstallatiebedrijf aan de Overtoom 25. 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 96