38 Gerardus (Gerrit) de Groot, zn. van 15, geb. Oudorp 25-10- 1904, aannemer, woonde aan de Hoomseweg en de Zeswielen te Koedijk (gem. Alkmaar), overl. Alkmaar 7-8-1980, tr. Harenkarspel 14-10-1930 met Geertruida (Truus) Tijm, geb. Harenkarspel 8-9-1901, overl. Heerhugowaard 5-5-1980, dr. van Comelis Tijm en Maria Mul. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Koedijk: 1 Marry M.G. geb. 19-5-1943, woonde in Alkmaar, aldaar overl. 7-4-1995, tr. Alkmaar 23-12-1966 met Jacobus J.M (Jacques) Huiberts, aannemer. Gerrit de Groot en Truus Tijm met hun twee kinderen Marry en Ed (38). 8 Jozef C. (Jos) geb. 14-3-1950, metselaar, woont in Heiloo, tr. Heiloo 19-5-1972 met Anna E.G. (Annelies) op de Weegh, verkoopster. Kinderen: Lars, Jom en André de Groot 37 Comelis G. (Cor de Groot, zn. van 15, geb. Oudorp 20- 8-1903, kassier bij een bank, woonde aan de Friese weg in Oudorp, aldaar overl. 24-10-1979, tr. Alkmaar 20-6-1929 met Gertruda (Truus) Godijn, geb. Alkmaar 30-10-1905, overl. Oudorp 26-9-1998, dr. van Hermanus W. Godijn en Grietje Venneker. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Oudorp: 1 Maria C. (Miep) geb. 13-11-1931, woont in Alk maar, tr. aldaar 15-5-1956 met Henrikus B. (Harry) Kühne, tex tielhandelaar, overl. Alkmaar 7-3- 2004. 2 Margaretha G. (Gré) geb. 4-2-1936, woont in Alkmaar, tr. Oudorp 7-9-1957 met Petrus J. (Piet) Kok, chemicus. 3 Gertruda E. (Truus) geb. 5-4-1940, verkoopster, woont in Oudorp, tr. Alkmaar 15-2-1962 met Nicolaas C. (Nico) Bruin, techn. tekenaar bij Fokker. 4 Catharina M. (Tiny) geb. 22-1-1943, kapster, woont in Oudorp, tr. Alkmaar 25-10-1966 met Hendrik (Harry) Huijbers, landmeetkundig ambtenaar bij het Kadaster. 5 Joanna J. geb. 27-1-1947, overl. Alkmaar 9-3-1947. 6 Joanna J. (Joke) geb. 27-12-1948, fin. medewerker gemeente Amsterdam, woont in Egmond aan Zee, tr. Alkmaar 1-5-1970 met Harry J. Rooker, mede werker Muziektheater Amsterdam. De dochters van Cor de Groot en Truus Godijn, v.l.n.r. Truus, Miep, Gré, Joke en Tiny (37). 86 2 Eduard G.M. (Ed) geb. 13-10-1946, leraar Lichamelijke Opvoe ding, woont te Blokker, tr. Alkmaar 31-10-1969 met Emerentiana E.M. (Emmy) Commandeur, administratief medewerkster. Kinderen: Jasper en Eva de Groot. 39 Johannes C. (Jan) de Groot, zn. van 16, geb. op Rustenburg (gem. Ursem) 14-7-1913, metselaar, woonde in Alkmaar, overl. in Rusland 30-10-1943, tr. Alkmaar 13-5-1937 met Alida A. (Alie) Wester, geb. Alkmaar 17-8-1913, overl. Alk maar 10-8-1987, hertr. met Simon Zuurbier (geen familie van de samensteller van deze stamboom!), dr. van Nicolaas Wes ter en Alida A. Vleugel. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Alkmaar: 1 Maria A(Ria) geb. 22-4-1940, woont in Alkmaar, tr. aldaar 23-6-1961 met Peter C. Duinmeijer, onder- houdstechnicus bij Hoogovens. 2 Johannes C. (Johnny) geb. 6-1-1942, verongelukt Alkmaar 21-6- 1949. 3 Adrianus J.C. (Adrie) geb. 7-1-1944, PTT-ambtenaar, woont in Hei loo, tr. Alkmaar 14-4-1967 met Elisabeth C.M. (Bets) Smorenberg. Kinderen: Angelique en Jerry de Groot.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 89