De kinderen van Toon de Groot en Guurtje Nijman (33) V.l.n.r. Riet, Gré, Truus, Corrie, Jan en Ton. Castricum 15-9-1990, dr. van Jan Nijman en Guurtje van Roon. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Maria (Riet) geb. 10-6-1926, werkte bij de naai- en strijkaf- deling van Duin en Bosch, woont in Beverwijk, tr. Castricum 11-9-1958 met Harm Greven. kraanmachinist bij de Cemij, overleden Bever wijk 15-1-2005. 2 Geertruida (Tmus) geb. 2-2-1930, woonde in Heemskerk, overl. Beverwijk 18-3-1996, tr. Castricum 12-5-1953 met Gerardus J. Kuil, fruithandelaar, werkne mer bij Akzo, overl. Beverwijk 13-6-1995. 3 Johannes C. (Jan) geb. 23-9-1932, bandlasser bij Hoogovens, woont in Beverwijk, tr. Beverwijk 27-2-1957 met Maria C. W. (Ria) Kuijer. Kinderen: Ans en Joke de Groot. 4 Cornelia M. (Corrie) geb. 22-9-1938, woont in Heemskerk, tr. Cas tricum 8-10-1964 met Petrus A. (Piet) Kuil, fabrieksarbeider. 5 Anthonius (Ton) geb. 14-8-1939, makelaar in assurantiën, woont aan de Ch. Ruyslaan, tr. Uitgeest 27-11-1964 met Cornelia A.M. (Nelly) Krom. Kinderen: Gitta en Arno de Groot. 6 Margaretha (Gré) geb. 11-5-1941, heeft tabakswinkel, woont in Uitgeest, tr. Castricum 12-7-1966 met Gerar dus J.M. van der Eng, vrachtwagenchauffeur, overl. Amsterdam 17-5-2002. 34 Jacob (Jaap) de Groot, zn. van 14, geb. Limmen 26-2-1904, schoenmaker, woonde aan de Westerweg in Heiloo, aldaar overl. 30-7-1960, tr. (1) Alkmaar 10-9-1936 met Johanna W. 84 Jaap de Groot en Johanna Doorgeest met hun zoon Jan (34). Doorgeest, geb. Purmerend 12-10-1912, overl. Alkmaar 17-2- 1946, dr. van Klaas Doorgeest en Christina C.A. Alleman; tr. (2) Heiloo 16-6-1948 met Maria H.C. Taman, geb. Alkmaar 11-1-1910, overl. Egmond aan Zee 31-1-1997, dr. van Johannes Taman en Clasina P. Banning. Kind uit het eerste huwelijk: 1 Johannes N.J. (Jan) geb. Alkmaar 12-11 -1941meubelmaker, woont in Heiloo, tr. (1Heiloo 12-12-1969 met Johan na R.E. (Joke) Kaandorp, overl. Heiloo 18-12- 1993; tr (2) Heiloo 29-9-1998 met Marijke van den Belt. Kind: Diana de Groot.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 87