28 Petrus J. Th. (Piet) de Grootzn. van 12, geb. Castricum 7-1-1928, hoefsmid, machinebank werker, woonde aan de Schoolstraat, aldaar overl. 13-10-2001, tr. Heemskerk 5-8-1953 met Johanna W. (Annie) de Ruyter, geb. Heemskerk 22-7-1929, dr. van Nicolaas Q. de Ruyter en Johanna Lodewijks. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Johanna M.M. (Anja) geb. 28-6-1954, ambtenaar, woont in Limmen, tr. Castricum 8-4- 1975 met Theodorus J.M. (Dirk) Schutambtenaar. 2 Johanna C.M. (José) geb. 8-3-1957, secretaresse, woont in Sirjansland (Zeeland), tr. Cas tricum 24-8-1978 met Jacob C. (Jaap) Schootemeijerleraar. 3 Petronella W.M. (Nelly) geb. 11-2-1961, medewerker spelershome Ajax, woont in de Bakkummerstraat, tr. Castricum 3-5-1989 met Josephus H.M.Th. (Jos) van Diepenorthopedisch instrumentmaker. Piet de Groot en Annie de Ruyter met hun drie dochters v.l.n.r. Nelly, José en Anja de Groot (28). 29 Theodorus A.J. (Theo) de Grootzn. van 12, geb. Castricum 21-12-1930, slager, woonde in Alkmaar, aldaar overl. 13-4- 2003, tr. Castricum 15-5-1957 met Wilhelmina (Wil) Theiss- ling, geb. Castricum 26-11-1933, dr. van Comelis J. Theiss- ling en Agatha Nuijens. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Alkmaar: 1 Agatha J.M. (Anita) geb. 4-5-1959, adm. medewerker, woont in Alkmaar, tr. aldaar 31-10-1980 met Martin P. Druif, projectleider. 2 Johanna A.M. (Jolanda) geb. 25-4-1964, telefoniste-receptioniste, woont in Alkmaar, tr. aldaar 7-7-2001 met Oscar F.M. Heuberger, heeft een dakdekkersbedrijf. 30 Johannes H.J. (Jan) de Groot, zn. van 12, geb. Castricum 5-10-1933, onderwijzer basisschool, woont in de J.W. Friso- Theo de Groot en Wil Theissling met hun twee dochters Anita en Jolanda (29). straat, tr. Castricum 20-10-1960 met Katrina Th. (Tiny) Bra kenhoff, geb. Castricum 4-9-1937, dr. van Petrus Brakenhoff en Maria A. Nijman. 82 Jan de Groot en Tiny Brakenhoff met hun twee dochters Annette (links) en Petra (30). Kinderen uit dit huwelijk geboren in Heemskerk: 1 Johanna M. Th. (Annette) geb. 11-12-1961, office manager, woont in Hollandse Rading, tr. Castricum 21-9-1979 met Casimirus A.M. (Cas) Amende, reg. accountant. 2 Petra M. Th. geb. 30-9-1964, vertaalster Frans, woont in Amersfoort, tr. Nijkerk 21-4-1989 met Comelis P. (Ellis) van den Broek, marechaussee.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 85