ri k teke en i aan- oot en hulpver- s gehuwd A. (John) skundige, •icum 25- m de Ven, Kinderen: t. iet ouder- 5 Petrone/la A.M. (Ellie) geb. Heemskerk 11-8-1962, heeft met haar man een schilderbedrijf, woont aan de Heereweg, tr. Cas- tricum 25-2-1981 met Nicolaas W.A. (Nico) Castricum. 6 Margaretha M. (Margret) geb. Heemskerk 10-5-1967, heeft zonnestudio, woont in de C. de Langestraat, tr. Castricum 5-1-1989 met Hans P. Webster, politieagent. 26 Johannes (Jan) de Groot, zn. van 11, geb. Castricum 12-2-1919, zette de brandstoffenhandel van zijn vader voort, woonde in de Geelvinckstraat en vanaf 1958 in de Bakkummerstraat. Door een val van het dak zwaar gewond en daaraan overl. Heemskerk 10-7-1970, tr. Limmen 22-9-1954 met Johanna M.G. (Jo) Dekker, geb. Limmen 10-4-1921, overl. Castricum 16-6-1967, dr. van Adrianus Dekker en Anna C. Barendsen. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Hillegonda C.A. (Hilda) geb. 5-8-1955, advocaat, woont in Rotterdam, ongehuwd. 2 Anna C.M. (Annemieke) geb. 27-1-1957, secreta resse, woont in de Bra kenburgstraat, tr. Cas tricum 18-3-1981 met Gerardus J. (Gerard) Veldt, eigenaar admini stratiekantoor. 3 Catharina M.A. (Ina) geb. 17-11-1958, activi teiten begeleidster, woont in Baam, ongehuwd. 4 Margaretha G.M. (Marga) geb. 15-11-1960, ser vicemedewerkster bij NS, woont aan de Paarden weide, tr. Castricum 27-5- 1993 met Rudolphus T.L. (Ruud) Toepoel, leraar. jf^- - De vier dochters van Jan de Groot en Jo Dekker in 1968. V.l.n.r. Ina, Annemieke, Hilda en Marga de Groot (26). Cees de Groot aan het smeden (27). V.l.n.r. Corrie Groentjes, Theo, Anne-Marie, Jan de Groot en Monique Mooij met dochter Melissa de Groot. (27). De smederij en woning van Cees de Groot aan de Schoolstraat(27). 27 Cornelis P. (Cees) de Groot, zn. van 12, geb. Castricum 19-9- 1924, smid in de Schoolstraat, woonde aan de Hoogevoort en sinds 1966 in de Schoolstraat, overl. Alkmaar 22-7-1992, tr. Castricum 15-10-1963 met Cornelia G. (Corrie) Groentjes, geb. Castricum 11-11-1933, woont aan de C.F. Smeetslaan, dr. van Johannes Groentjes en Anna Zonneveld. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Theodorus J.M. (Theo) geb. 22-6-1964, schilder, woont aan de Prof. Winklerlaan. alleenstaand. 2 Johannes C.M. (Jan) geb. 13-4-1966, plaatbankwerker, woont in de Ch. de Bourbonstraat, tr. Castricum 2-9-1993 met Monica C.M. (Monique) Mooij. Kinderen: Melissa en Suzanne de Groot. 3 Anna J. C.M. (Anne-Marie) geb. 7-6-1968, ziekenverzorgende, woont in de N. van Hichtumstraat, alleenstaand. 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 84