m "1 -immen, (Linda) i en Use f. v.l.n.r. vd (21). ont in Petrus :um 24- meente, c 6-10- Wester dr. van Gerard de Groot en Rie Wester (22). De kinderen van Gerard de Groot en Rie Wester; v.l.n.r. Lia, Hans. Gerard, Marga en Rina (22). Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Catharina A.C.M. (Rina) geb. 13-10-1952, verpleegkundige, woont in Heiloo, tr. Castricum 16-1-1976 met Willibror- dus N.J. (Wim) Nanne, verpleegkundige. 2 Johannes G.M. (Hans) geb. 14-11-1954, civiel constructeur, woont aan de Brederodestraat, heeft met Luisa Saeta - Cintra een dochter Lisa Saeta. 3 Gerardus C.J. (Gerard) geb. 19-4-1957, research manager, woont aan de Asserlaan, tr. Beverwijk 15-4-1983 met Maria G.A. (Mieke) Schoo, verzorgende. Kin deren: Arjan en Marco de Groot. 4 Cornelia M. (Lia) geb. 3-3-1959, bejaardenverzorgster, woont aan de Bachstraat, tr. Castricum 24-2-1984 met Jacobus P.G. (Jacques) Zonneveld, werkvoor bereider bij Corns. 5 Margaretha A.I. (Marga) geb. 1-2-1961, administrateur, woont aan de Weberstraat, tr. Heemskerk 14-10-1993 met Kees G. Garstman, adm. medewerker. 23 Theodorus (Theo) de Groot, zn. van 10, geb. Castricum 8-1- 1923, machinebankwerker, had samen met zijn broers Herman en Willem een betonfabriek en kalkovens in Uitgeest, woont op de Van der Mijleweg, tr. Uitgeest 26-4-1949 met Dora A. (Doortje) Spoelstra, geb. Sliedrecht 25-8-1923, dr. van Hendrik Spoelstra en Louisa N. van den Heuvel. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Catharina M. (Rita) geb. 11-11-1954, medisch analist, woont aan De Bloemen, tr. Castricum 8-9-1976 met Jacob (Jacques) Groen, hoofd spoedeisende hulp in ziekenhuis. Foto uit 1996: het gezin van Theo de Groot en Doortje Spoelstra. V.l.n.r. Hans de Groot, Jolanda Olie, vader Theo, moeder Doortje, Rita en Hein de Groot (23). 2 Hendrikus C. (Hein) geb. 11-3-1958, heeft een zaak die vliegtuig componenten programmeert, woont in Heems kerk, was gehuwd (Oosterhout 20-3-1981) met Rita van der Eeckhout. Geen kinderen. 3 Johannes J. (Hans) geb. 2-8-1964, medisch analist, woont aan de Belle v. Zuylenlaan, tr. Jisp 28-6-1996 met Jolanda Olie, doktersassistente. Kind: Bibi de Groot. 24 Simon L. (Siem) de Groot, zn. van 10, geb. Castricum 17- 6-1927, kleermaker, had een kledingzaak en woonde in de Torenstraat, vanaf 1987 aan de Geesterduinweg, overl. Cas tricum 13-8-1990, tr. Castricum 31-8-1954 met Agatha M. 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 82