20 Willebrordus (Willem) de Groot, zn. van 10, geb. Castricum 15-9-1912, had samen met zijn broers Herman en Theo een be- tonfabriek en kalkovens in Uitgeest, woonde in de Sluisbuurt in Uitgeest, overl. Heemskerk 13-5-1977, tr. Uitgeest 31-5- 1949 met Alida A. (Alie) Balversgeb. Akersloot 12-8-1924, woont in Limmen, hertrouwde met Theodoras Jonker, dr. van Johannes Balvers en Elisabeth M. Dekker. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Uitgeest: 1 Cornells P.M. (Cor) geb. 27-4-1950, chemisch analist, woont in Purmerend, tr. Hoorn 9-10- 1970 met Cornelia J. (Nel) Hellingman. Kinderen: Niels en Simone de Groot. 2 Elisabeth C.L.. (Els) geb. 14-4-1951, woont in Schagen, tr. Uitgeest 23-11-1972 met Johannes A. (Jan) Schellevis, bankwerker bij Coras. 3 Afra Th.M. (Afra) skerk, tr. Uitgeest 9-7-1973 met Gerar- dus A. (Gerard) Tuijn, bankwerker bij Coras. 4 Maria A. (Marion) geb. 13-10-1955, zonder beroep, woont in Nieuwveen (ZH), ongehuwd. 5 Johanna B. (Anneke) geb. 3-4-1958, werkt in apotheek Geesterduin, woont in Beverwijk, samen met Jan Drent, produktiemedew- erker. 6 Margaretha F. (Margo) geb. 29-6-1963, heeft samen met haar man een stomerij, woont in Polsbroek (U), tr. Uitgeest 4-12-1981 met Emyl P. van der Linden. 21 Hermanus J. (Herman) de Groot, zn. van 10, geb. Castricum 27-12-1918, had een bouwmaterialenhandel in Akersloot en samen met zijn broers Willem en Theo een betonfabriek en kalkovens in Uitgeest, woonde in de Brakenburgstraat, daarna in de Peméstraat, veron gelukt door een overstekend paard op de snelweg tus sen Best en Eindhoven op 19-12-1967, tr. Castricum 4-2-1943 met Marijtje (Rie) Bos, geb. Castricum 16- 1-1919, aldaar overl. 7-6-2004, dr. van Petras Bos en Antje Stuifbergen. Kinderen uit dit huwelijk, tenzij anders gemeld, geboren in Castricum: 1 Catharina A.M. (Tineke) geb. Beverwijk 3-3-1946, woont in Uitgeest, was gehuwd (Castricum 12- 9-1968) met Frank Hartgers, proces technoloog. 2 Petrus H. (Peter) geb. 29-7-1948, uitvoerder, woont in Uitgeest, tr. Castricum 16-7-1970 met Maria K. (Mari an) Wulp, ziekenverzorgster. Kinderen: Jeroen en Danielle de Groot. 3 Cornells (Kees) geb. 23-1-1951, bankemployé, woont in Zuid- Scharwoude, was gehuwd (Castricum 21-12- 1972) met Willy Korver. Kinderen: Monique, Maaike en Herman de Groot. 4 AnnaA.G. (Angelique) geb. 24-3-1955, IC-verpleegkundige, woont in Haarlem, tr. Castricum 30-7-1975 met Adri- anus M. (Aad) Koppen, autotechnicus. 5 Richard C.B. geb. 17-10-1961, aannemer, woont in Limmen, tr. Heiloo 20-8-1987 met Alida M. (Linda) Huysmans, kapster. Kinderen: Brenda en Ilse de Groot. Willem de Groot en Alie Balvers met hun kinderen v.l.n.r. Marion, Cor, Els en Afra (20). De kinderen van Herman de Groot en Marijtje Bos. V.l.n.r. Bernadette, Peter, Kees, Angelique, Tineke en Richard (21). 6 Bernadette A.J. geb. Heemskerk 14-9-1963, woont in Akersloot, tr. Uitgeest 3-11-1989 met Petrus Ph. (Piet) Weber, aannemer. 22 Gerardus (Gerard) de Groot, zn. van 10, geb. Castricum 24- 4-1921, techn. ambtenaar, bouwk. opzichter bij gemeente, woonde aan de Brederodestraat, overl. Beverwijk 6-10- 2002, tr. Castricum 7-11-1950 met Maria M.C. (Rie) Wester, geb. Castricum 20-5-1923, aldaar overl. 26-6-2004, dr. van Johannes Wester en Cornelia J. Neelissen. 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 81