\3**f T3F 5 Gerardus F. (Gerard) geb. 8-7-1944, leraar bijzonder onderwijs en tekenleraar, woont in Lexmond, tr. Egmond- Binnen 24-10-1967 met Geertruida J. W. (Smis) Levering. Kinderen: Maarten, Sofia en Linde de Groot. 6 Henricus Th. (Henri) geb. 23-12-1945, adj. directeur scholenge meenschap, woont in Heerhugowaard, tr. Heer- hugowaard 29-9-2005 met Jantje (Jannie) Veenstra, automatiseringsdeskundige. Geen kinderen. 7 Joannes W. (Hans) geb. 31-1-1948, manager dagbesteding GGZ, woont in Heerhugowaard, tr. Egmond-Binnen 22-9-1969 met Catharina G.M. (Tini) Zentve/d, gestalt-ademtherapeut. Kinderen: Ella en Mar leen de Groot. Florentius A. (Floor) de Groot, zn. van 10, geb. Castricum 13-6-1911, metselaar, woonde op de Mient, aldaar overl. 13-12-1961tr. Castricum 28- 4-1937 met Maria B. (Marie) Stuifbergen, geb. Castricum 4-12-1912, aldaar overl. 4-12-1953, dr. van Comelis Stuifbergen en Trijntje Lute. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Catharina G. (Tiny) geb. 11-1-1939, woont in Leus den, tr. Castricum 30-5-1963 met Rudolphus F.M. (Ruud) Dam, pro curatiehouder. 2 Petronella C.M. (Elly) geb. 29-9-1940, woont in Opmeer, tr. Castricum 29-10-1969 met Jacobus P. (Jaap) Koppes, ser vice-monteur. 3 Comelis W.(Kees) geb. 8-10-1942, boekhouder, woont aan de Marshallstraat, tr. Akersloot 19-11-1969 met Maria J.C. (Mia) Putter. Kinderen: Michel en Alexander de Groot. 4 Johanna G. (Joke) geb. Akersloot 23-4-1944, woont in Alkmaar, was gehuwd (Castri cum 3-4-1967) met Hendrik A. J. (Henk) Nollen, verkoper. 5 MariaA.(Ria) geb. 11-2-1946, woont in Koog aan de Zaan, tr. Castricum 24- 10-1968 met Robertas A.J. (Rob) Epskamp, bouwkundige. 6 Maigaretha A.M. (Maiga) geb. 23-12-1947, woont in Bever wijk, was gehuwd (Castricum 29- 12-1969) met Wilhelmus Fr. (Wim) Stals, etaleur. 7 Antonius F.L. (Ton) geb. 15-1-1950, technisch specia list, woont in Koog aan de Zaan, tr. Zaandam 30-11-1972 met Matytine Glas, telefoniste-recep tioniste. Geen kinderen. 8 Anna S.G. (Ansje) geb. 27-6-1951, overl. Castricum 7-2-1956. Foto uit 1953: het gezin van Floor de Groot en Marie Stuifbergen. Vl.n.r buitenom: Joke, Elly, Kees, Tiny, vader Floor, Ton en Marga de Grootmiddenvoor: Ansje, moeder Marie en Ria (19). De kinderen van Floor de Groot en Marie Stuifbergen in 1962. V.l.n.r.: Ton, Maiga, Ria, Joke, Kees,Elly en Tiny de Groot (19). Links het huis op de Mient van Floor de Groot, daarnaast de huizen van de broers Siem en Piet Kuiper (19). 77

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 80