Café 'De Duinstreek 'aan de Bakkummerstraat. In dit pand hebben Gré en Gaath de Groot (11) een slijterij gehad (later firma Nolet). een grote werkplaats achter het huis. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Margaretha (Gré) geb. 15-5-1916, woonde in Zaandam, vanaf 2005 in Edam, tr. Castricum 6-11-1940 met Antonius PJ. (Toon) Werkhoven, geb. Zaandam 10-3-1912, verfmenger, overl. Zaandam 27-12- 1977, zn. van Johannes Werkhoven en Gerrigje van Gameren. 2 Anna M. (Annie) geb. 30-8-1918, woont aan de Korte Cieweg, tr. Castricum 21-7-1942 met Nicolaas M. (Nic) Marsé, geb. Tilburg 8-6-1919, inspecteur bij een verzekeringsmaatschappij, overl. Alkmaar 23-3-1959, zn. van Joannes C.F.C. Marsé en Ottilie F.H. Steinmann. 3 Maria W. (Rie) geb. 26-12-1919, woont in de Nuhout van der Veenstraat, tr. Castricum 19-2-1946 met Adri- Aan de Bakkummerstraat voor het pand voor de kotenopslag. Op de plaats van dit gebouw werd café 'De Duinstreek 'gebouwd. Op de foto links het bedrijf van Toon Borst. De twee jon gentjes bij de wagen zijn Jan en Cees, zonen van Willem de Groot die achteraan staat in een donker grijze jas (11). 12 Theodorus (Dorus) de Groot, zn. van 8. geb. Castricum 22-11-1890, had een smederij in de Schoolstraat, was van 1947 tot 1951 de com mandant van de Castricumse brandweer, woonde in de Schoolstraat, overl. Castricum 5-8-1980, tr. Heemskerk 20-10-1915 met Johanna (Anne) Castricumgeb. Heemskerk 26-1-1895, overl. Castricum 10-6-1970, dr. van Pieter Castricum en Anna Vrolijk. Dorus de Groot gaat met Jan de Groot (bijgenaamd Lange Jan) en eigenaar van de smederij in de Schoolstraat een vennootschap aan, die tot 1918 duurt. Dan stopt Jan de Groot (geen familie van Dorus) en zet Dorus de smede rij voort, aanvankelijk aan de voorkant, later in De smederij van Dorus de Groot aan de Schoolstraat (12). V.l.n.r. Gré, moeder Anne met Nel op haar arm, Annie, Rie, vader Dorus en het personeel Grietje Beentjes, Klaas Wezel en Nelis Castricum. 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 75