C. DE GROOT, Bouwmaterialen SCHELPKALKBRANDERIJ FABRIEK VAN ALLE VOORKOMENDE BETON WERKEN ALS PUTTEN, REGENBAKKEN ENZ. BAKKUM (N.H.) - giro 175400 - telef. 201 De kalkovens van Kees de Groot op het Schulpstet (10). Bij het huwelijk van Kees de Groot en Aajje Castricum in 1946; v.l.n.r.: achter: Theo. Gerard, Herman, Cor, Gré, Floot; Willem, Siem en Jan de Groot; voor: Rie en Vera Koper, Aafje Castricum, Kees, Nellie en Trien de Groot (10). Kees de Groot en Aajje Castricum (10). 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 73