del van zijn moeder aan de Dorpsstraat, onge huwd overl. Heemskerk 21-5-1969. 6 Maria geb. 14-1-1894, woonde in de Kon. Julianastraat, daarna in de Torenstraat, overl. Bilthoven 27- 7-1967, tr. Castricum 26-1-1921 met Cornells (Cor) Vendelgeb. Ursem 2-3-1898, vele beroe pen, o.a. handelaar, bakker, had een handel in jute zakken en vodden, overl. Alkmaar 25-10-1964, zn. van Antonie Vendel en Vrouwtje Prinse. 7 Johannes (Jo) geb. 3-6-1901, tr. Ie met Antonia Zentveld, 2e met Maria C. Zentveld zie 13 9 Cornells de Grootzn. van 6. geb. Castricum 15-5-1853, met selaar, woonde op het Schuipstet, vervolgens vanaf 1888 in Egmond-Binnen en vanaf 1892 in Limmen, aldaar overl. 16-2- 1910, tr. (1) Castricum 7-6-1874 met Grietje Zonneveld, geb. Castricum 24-1-1852, overl. Limmen 23-11-1901, dr. van Engel Zonneveld en Grietje Orij; tr. (2) Limmen 21-5-1902 met Geertruida (Guurtje) Admiraalgeb. Limmen 23-5-1868, woonde vanaf 1929 in Velsen, aldaar overl. 26-12-1940, dr. van Johannes M. Admiraal en Anna M. Beenders. Kinderen uit het eerste huwelijk, tenzij anders gemeld, gebo ren in Castricum: 1 Jan geb. 13-2-1875, tr. met Maria van der Eng zie 14 2 Engelbertusgeb. 1-10-1876, tr. met Maria C. Burgering zie 15 3 Jacob geb. 15-3-1878, overl. Castricum 13-5-1878. A Jacob geb. 3-7-1881, overl. Limmen 24-4-1895. 5 Anthonius geb. 25-7-1885, tr. met Maartje Liefting zie 16 6 Pieter geb. Egmond-Binnen 30-3-1890, overl. Lim men 19-4-1897. 7 Gerrit geb. Limmen 8-11-1893, tr. met Dieuwertje Commandeur zie 17 6e GENERATIE 10 Cornelis (Cees) de Groot, zn. van 8, geb. Castricum 26-2- 1886, metselaar, aannemer, exploiteerde tot in de oorlog de kalkovens aan het Schuipstet, was van 1942 tot 1946 de commandant van de Castricumse brandweer, woonde aan de Bakkummerstraat, eerst naast de Beatrixklok, vanaf ca. 1920 in een nieuw huis enkele tientallen meters verder, later op de hoek Pr. Berhardstraat en Korte Cieweg, overl. Alkmaar 1-10-1959, tr. (1) Castricum 14-5-1908 met Trijntje Twisk, geb. Castricum 18-12-1885, overl. Castricum 10-2-1932, dr. van Floris Twisk en Pietertje Schut; tr. (2) Castricum 21-8- 1946 met Aajje Castricum, geb. Limmen 1-2-1892, overl. Heemskerk 23-7-1972, eerder gehuwd met Simon Koper, dr. van Comelis Castricum en Dieuwertje Stroomer. Kinderen uit het eerste huwelijk geboren in Castricum: 1 Cornelis (Cor) geb. 20-3-1909, tr. met Geertruda A. (Geertje) Castricum zie 18 2 Florentius A. (Floor) geb. 13-6-1911, tr. met Maria B. (Marie) Stuif bergen zie 19 3 Willebrordus (Willem) geb. 15-9-1912, tr. met AlidaA. (Alie) Balvers zie 20 4 Petronella M. (Nellie) geb. 19-8-1913, woonde aan de Bakkum merstraat, overl. Heemskerk 27-4-1985, tr. Castricum 14-5-1941 met Anthonius (Antoon) Bijman, geb. Castricum 21-3-1914, agrariër, 68 Bij het huwelijk in 1908 van Kees de Groot en Trijntje Twisk (10). overl. Beverwijk 11-10-1977, zn. van Johannes Bijman en Cornelia van der Steen. 5 Margaretha (Greta) geb. 11-1-1915, overl. 9-5-1919. 6 Catharina (Trien) geb. 22-4-1916, woonde in de Jacob Catsstraat, overl. Castricum 7-2-1994, tr. Castricum 29- 4-1943 met Laurentius (Louw) Koper, geb. Castricum 21-5-1916, hoofd van de Gerar- dusschool, overl. Castricum 23-5-1975, zn. van Martinus Koper en Jacoba Zonneveld. 7 Hermanus J. geb. 27-12-1918, tr. met Marijtje (Rie) Bos zie 21 8 Gerardus geb. 24-4-1921tr. met Maria M. C. (Rie) Wester zie 22 9 Theodorus (Theo) geb. 8-1-1923, tr. met Dora A. (Doortje) Spoel- stra zie 23 10 Margaretha J. (Gré) geb. 28-3-1926, woonde in Egmond aan den Hoef, overl. Limmen 3-12-1965, tr. Castricum 22-8-1950 met Albertus (Ber) Castricum, geb. Castricum 27-6-1922, eerst slager, had daarna een chocolade-inpakkerij op Egmond-Binnen,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 71