Het woonhuis aan de Dorpsstraat van Grietje van Weenen met in het pand links de kolenopslag (8) (onder). 5e GENERATIE Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Gerrit geb. 17-7-1876, landbouwer, ongehuwd overl. Castricum 7-12-1898. 2 Wilhelmina geb. 29-9-1877, woonde in de Schoolstraat, ongehuwd overl. Limmen 20-10-1945. 3 Johannes geb. 6-3-1879, overl. Castricum 11-3-1879. 4 Cornelis geb. 25-7-1881, landbouwer, ongehuwd overl. Castricum 2-10-1912. 5 Marijtje geb. 10-7-1883, overl. Castricum 26-1-1884. 6 Levenloos geb. en overl. 11-1-1885. 1 Johannes geb. 11-1-1885, overl. Castricum 16-1-1885. 4 Theodorus (Dorus) geb. 22-11-1890, tr. met Johanna Annej Cas tricum zie 12 5 Johannes (Jan) geb. 22-3-1892, werkte in de brandstoffenhan- -8-1839, as in het 11-1913, astricum Duijn en 8 Cornells (Kees) de Groot, zn. van 5, geb. Castricum 4-12- 1859, landbouwer, bloemkweker, woonde in een boerderij aan de Burg. Mooijstraat, overl. Castricum 16-6-1902, tr. Castricum 30-4-1884 met Grietje van Weenen, geb. Castri cum 28-12-1862, startte na het overlijden van haar man een kolenhandel en woonde vanaf 1904 in een nieuw gebouwd huis aan de Dorpsstraat, overl. Castricum 16-3-1936, dr. van Wulbert van Weenen en Jansje Stet. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Levenloos geb. en overl. 9-4-1885. 2 Cornells (Cees) geb. 26-2-1886, tr. Ie met Trijntje Twisk, 2e msXAafje Castricum zie 10 3 Willebrordus(Willem) geb. 2-5-1888, tr. met Trijntje Borst zie 11 De broers Jan. Jo en Willem de Groot omstreeks 1918 op het aardbeienveld achter het huis aan de Dorpsstraat tot aan Schoutenbosch toe (8).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 70