Cornells de Groot en Grietje van Weenen (8). i Grietje van Weenen met haar 6 volwassen kinderen hij het huwelijk van zoon Jo in 1932. V.l.n.r. Dorus, Willem. Jo, Kees. Marie en Jan de Groot (8) (links). Cornells geb. 15-5-1853, tr. Ie met Grietje Zonneveld, 2e met Geertruida Admiraal zie 9 5 Matthijs geb. 20-5-1855, overl. Castricum 31-3-1856. 6 Matthijs geb. 28-11-1856, overl. Castricum 23-12-1857. 1 Dirk geb. 28-11-1856 (tweeling), overl. Castricum 22-10-1857. Jan Gerritsz de Groot, zn. van 4, geb. Castricum 6-8-1839, landbouwer, woonde samen met zijn broer Gijsbertus in het ouderlijk huis in de Duinderbuurt, aldaar overl. 11-11-1913, tr. Castricum 2-5-1875 met Jansje Duijngeb. Castricum 27-8-1844, overl. Alkmaar 16-11-1918, dr. van Jan Duijn en Willemijntje Stuifbergen. 66

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 69