27-12-1891 is overleden; zij tr. Castricum 11- 2-1872 met Jacob Bont uit Egmond aan Zee en na diens overlijden te Egmond-Binnen 5-8- 1878 met Gerrit de Ruijter uit Heemskerk. 11 Lourens geb. 24-10-1828, metselaarsknecht, koopman in garen, band en manufacturen, woonde in de Kerkbuurt in Castricum, aldaar ongehuwd overl. 21-3-1913. 12 Dirk geb. 21-3-1831, overl. Castricum 15-11-1838. 4 Gerrit Cornelisz de Grootzn. van 2, geb. Castricum 7-4-1789, landbouwer, bouwman, arbeider dagloner en schelpenvisser, woonde eerst in de Oosterbuurt, koopt in 1830 een huisje ge naamd 'de Morgenstar', het stond aan de Duinzijde, ongeveer op de plaats van de latere veiling aan de Duinenboschweg, al daar overl. 14-11-1875, tr. Castricum 11-5-1822 met Marijtje Bruijnged. Egmond aan den Hoef 14-11-1794, overl. Castricum 9-12-1852, dr. van Arend Bruijn en Gijsje Hagen. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Neeltje 2 Adrianus 3 Adriana 4 Gijsberta 5 Gijsbertus 6 Cornells 7 Jan 28-2-1823, woonde eerst in Ouder-Amstel, vanaf 1855 aan de Duinzijde in Castricum, aldaar overl. 7-3-1873, tr. Castricum 26-2-1843 met Jacob Kneppelgeb. Heiloo 26-7-1816, broodbakker, tolgaarder en arbeider, overl. Castricum 9-8-1895, zn. van Comelis Kneppel en Grietje Oudejans. geb. 16-3-1826, overl. Castricum 10-10-1827. geb. 14-5-1829, overl. Castricum 17-2-1830. geb. 30-10-1832, overl. Castricum 1-11-1832. geb. 15-7-1834, landbouwer, schelpenvisser en vrachtrijder, woonde in de Duinderbuurt met zijn broer Jan in het ouderlijk huis, aldaar ongehuwd overl. 23-3-1890. geb. 26-6-1837, overl. Castricum 6-2-1838. geb. 6-8-1839, tr. met Jansje Duijn zie 7 4e GENERATIE 5 Cornelis Cornelisz de Groot, zn. van 3, geb. Castricum 4-7- 1812, metselaar en nog op hoge leeftijd gemeenteontvanger, koopt in 1850 een huis en erf aan de Dorpsstraat (waar nu nr. 47 is), aldaar overl. 24-8-1873, tr. (1) Heiloo 8-6-1845 met Antje Leembeek, geb. Heiloo 12-1-1813, overl. Castricum 30-6-1856, dr. van Jan Leembeek en Antje Burgering; tr. (2) Castricum 21-11-1858 met Marijtje Scheerman, geb. Castricum 25-1-1829, naaister, overl. Castricum 20-5-1902, dr. van Jan Scheennan en Aaltje Nijman. Kinderen uit het tweede huwelijk geboren in Castricum: 1 Cornelis geb. 4-12-1859, tr. met Grietje van Weenen zie 8 2 Aaltje geb. 14-7-1861, overl. Cas tricum 2-9-1863. 3 Johannes Chr. geb. 3-4-1863, overl. Castri cum 4-6-1863. geb. 20-8-1864, overl. Cas tricum 28-3-1865. geb. 17-3-1866, overl. Cas tricum 28-2-1867. 6 Maria (Maartje) geb. 17-3-1866 (tweeling), woonde Noordend in het huis van haar schoonmoe der, vanaf 1902 in het huis 4 Anna M. 5 Alida Marijtje Scheerman, tweede echtgenote van Cornelis de Groot (5). van haar moeder aan de Dorpsstraat Kerkbuurt, in 1910 aan de Vinkebaan, overl. Castricum 25- 5-1936, tr. Castricum 8-5-1890 met Gerrit van Weenen, geb. Castricum 15-12-1866, landbou wer, bloemkweker, koopman van eieren, boter en kaas, overl. Joure (gem. Haskerland) 14-11- 1944. zn. van Wulbert van Weenen en Jansje Stet. Jan Cornelisz de Groot, zn. van 3, geb. Castricum 1-11-1817, metselaar, woonde achtereenvolgens in de Oosterbuurt, de Kerkbuurt, aan de Duinzijde en na 1870 aan het Schulpstet, aldaar overl. 30-5-1877, tr. Castricum 13-5-1849 met Antje de Graaf, geb. Akersloot 31-8-1821, overl. Castricum 7-12-i 870, dr. van Thijs de Graaf en Grietje Sinnige. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Levenloos geb. en overl. 27-12-1849. 2 Maartje geb. 27-12-1849, overl. Castricum 1-1-1850. 3 Cornelis geb. 28-1-1852, overl. Castricum 4-2-1852. Op deze plaats aan de Dorpsstraat woonde Cornelis de Groot en Marijtje Scheerman (5). 65

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 68