sofd van is wet. wart en den met inktvis- kwamen tentoon- werden errit Jan Mare en t Sipkes aar niet- :aad van aniseerd iden, de iet duin- naar de Jnemen. laten en ee. :enoever ren ken- :enoever tamelijk erd door 'erd bre in plaats Holland ellingen was om taar met nte ten- oorlich- tworden chteloo, i tegen- In dat ;uw na dat de ond het met ty- rwerpen n. Zelfs in, maar snetten. duinpan n duin- hillende inrich- ma was telingen mderde- laats in mine in cum en le duin- Het ringen van een jonge vogel. Wekelijks overleg medewerkers van het PWN in kantoor Fochteloo. V.l.n.r.: ir H. Veenendaal (directie PWN terrein), J.A.C. Klok (beheerder terrein Castricum), J. Joosse (administrateur), E.J. Kortenoever (Wegwijsmuseum), D. van der Zee (chef jachtopziener), W. van Hiele (hoofd terreinen), H. Donker (camping Geversduin), H. Hartman (camping Bakkum), J.B. Verink (beheerder terrein Bergen, Egmond, Bakkum-Noord), H.J. van Elven (beheerder duingebied Heemskerk), C. Klaassen (administratie). Vrienden voor het leven Voor niet-katholieken was 'het Nut' een belangrijke vereniging. Het Nut had een bibliotheek en organiseerde daarnaast veel activiteiten voor de leden. Een van die activiteiten was de duinexcursie, die twee keer per jaar plaatsvond. Aan die excursies namen ook heel jonge deelnemers van 12 jaar deel. Een van die jonge deelnemers of misschien zelfs de jongste, Jan Huisman, vertelde over die tijd: "Samen met een vriend Piet Honig ging ik vooraf aan de excursie op zoek naar nesten die tijdens de excursie getoond kunnen worden. Het ging om nesten van de nachtegaal en staartmees. Kortenoever nodigde de jongens uit om mee te gaan met een ex cursie naar het Zwanenwater. De excursie was bestemd voor le den van de Vereniging voor Vogelbescherming. Op de fiets naar het Zwanenwater, een flinke afstand. De jongens bleken de enige jongeren en argwanend werd aan Kortenoever gevraagd of de jon gens wel lid waren van Vogelbescherming. Kortenoever gaf als ant woord dat het jeugdleden waren. Waarschijnlijk zijn Huisman en Honig in naam de eerste jeugdleden geweest. De vriendschap tussen Kortenoever, Huisman en Honig bleef gedurende hun hele leven bestaan. Tot aan de dood van Kortenoever bleven ze samen genieten van staartmezen die vlak voor het raam van de verpleeginstelling kwamen. Piet Honig heeft lange tijd in Canada gewoond. Kortenoever en Huisman zijn samen nog naar Vancouver gereisd om daar samen met Piet Honig te genieten van de rijke natuur. Vol verhalen over vogels die ze nooit hadden gezien, maar waarvan ze de namen wel kenden. Kortenoever had een uitgebreide postzegelverzameling met als thema flora en fauna. Jaarlijks bezoekt Honig nu nog steeds het duingebied, meest in de tijd dat de nachtegalen zingen. Wie in de maand juli gaat wandelen bij de Kruisberg, kan op de hoogte van het Voerhuis een geel bloeiende plant vinden; een plant die veel lijkt op het zonneroosje dat in sommige tui nen staat. Het is een door Kortenoever meegenomen plant uit Canada, die zich in de ruige kalkarme grond van de duinen goed thuis voelt. De laatste 'griel' Naast de diverse taken die bij zijn baan hoorden, had Eldert ook als vrijwilliger een taak op zich genomen die dicht bij zijn werk lag. In 1945 slaagde hij voor het examen controleur vogelwet. De taak werd beschreven als 'onbezoldigd rijksveldwachter' van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Na het examen volgde een beëdiging. Optreden kon deze bijzondere ambtenaar pas als de overtreder na diverse gesprekken niet wilde luisteren. In het bijzijn van de plaatselijke politie werd dan een pro- ces-verbaal opgemaakt. Kortenoever is actief geweest om de laatste 'griel', een bijzondere vogel, in Nederland van de ondergang te redden, wat helaas niet gelukt is. De griel komt nu alleen nog in Afrika voor. In het PWN- terrein werd deze vogel nog tot 1950 waargenomen. De vogel werd extra in de gaten gehouden en de eieren werden in het nest regelma tig geteld. Er werden steeds eieren gemist en Kortenoever kreeg in de gaten dat een man de eieren roofde voor een privé-verzameling. Samen met de plaatselijke politie werd een huiszoeking gedaan, waarbij ze maar liefst twintig eieren vonden. Het opmaken van een proces-verbaal en inbeslagname van de eieren volgde. Elfstedentocht Kortenoever bleef naast zijn drukke werkzaamheden tijd vrijmaken voor een van zijn sportieve hobby's. In Bakkum, bij de Vereniging Kennemer Ijsbaan, trainde hij samen met een groep mannen het hele jaar voor deelname aan een eventuele Elfstedentocht, maar ook voor de dorpentochten in Noord-Holland zoals de Molen-Merentocht. In de winter, als er voldoende ijs was, reden ze vele wedstrijden op de ijsbaan in Bakkum. Om sterke benen te krijgen renden ze, gekleed in een voor die tijd opvallend strakke schaatsbroek, duin op duin af. In 1956 was het zo ver, de groep stond ingeschreven voor de Elfstedentocht en ondanks het slechte ijs en de strenge vorst wisten ze de tocht te volbrengen. 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 60