IB w Bij testament had hij tot zijn erfgenamen benoemd zijn huis genote Wilhelmina de Groot en de afstammelingen van wijlen zijn broers Jan en Willem Liefting. Volgens een akte uit 1930 waren er, toen het tot verkoop van de bezittingen kwam, niet minder dan 16 erfgenamen in het spel. Koper van Bouwlust was Gerardus (Gerrif) Bos, vrachtrijder te Castricum, die/5.500,-betaalde. In 1971, aan de vooravond van de sloop van zijn pand, vertelde de 68-jarige naar Egmond verhuisde Gerrit Bos in 'Het Nieuwsblad voor Castricum en Omgeving' een en ander over zijn leven. De krant noemde hem bij deze gelegenheid een karakteristiek figuur, bekend van het 'Liefdewerk Oud Papier', die men overal in het dorp op zijn bakfiets kon tegengekomen. Bos herinnerde zich nog als de dag van gisteren dat hij op 15 mei 1930 (zijn trouwdag) de boerderij betrok. Het omrin gende land had hij er niet bijgekocht, dat had hij niet nodig. Voor de oorlog reed hij vracht met paard en wagen, maar in de oorlog kon hij dit niet volhouden en ging hij schillen en pa pier ophalen. In 1946 kreeg hij vergunning voor het oprichten van een bergplaats voor wagens en landbouwmateriaal achter zijn woning. Deze werd vooral gebruikt als fietsenstalling voor be zoekers van het nabijgelegen café 'De Vriendschap'. Hij was ge trouwd met de uit Egmond-Binnen afkomstige Catharina Sentveld. Het echtpaar kreeg geen kinderen en het is dan ook begrijpelijk dat Gerrit, wiens handel een vrij minimaal bestaan zal hebben geboden, de extra ruimte in de boerderij ten gelde ging maken door verhuur. In 1934 kwamen de eerste huurders. In het archief van Bouw- en Woningtoezicht werd het pand sindsdien omschreven als 'meerge- zinshuis'. Een zekere Theodorus Sneekes, die in 1971, kort voor de sloop, als een soort kraakwacht het inmiddels leegstaande pand bewoonde, herinnert zich dat voor zijn komst Gerrit Bos en zijn vrouw in het rechtergedeelte van het pand waren gehuisvest en dat in het linkergedeelte een man met een houten been woonde. Dit was Willem Baars, een karakteristiek figuur die bij een ongeluk onder de tram kwam en een been verloor. Op 29 mei 1970 verkocht Gerardus Bos zijn boerderij aan aanne mer Comeiis Gerardus de Nijs. Bos vertrok met zijn vrouw naar Egmond-Binnen, waar veel familie woonde. De oude boerderij naderde nu zijn einde, waarover de plaatselijke krant in juni 1971 schreef"Makelaar Kuys deelde mede, dat aannemer De Nijs plan nen heeft om het na de sloop vrijgekomen terrein te gaan bebouwen. Hij wilde nog niets over de plannen meedelen, maar er wordt ge- Foto genomen ca. 1975, een doorkijk van de Dorpsstraat, met mid den op de achtergrond het robuuste winkel- en appartementsgebouw dat in 1972 gereed kwam. fluisterd dat men denkt aan een tweetal winkelpanden met daarop wellicht een achttal 3-kamerflats. Hoewel nog niets definitief is, heeft men nu reeds tot afbraak besloten van de reeds geruime tijd leegstaande boerderij, om te voorkomen dat de boerderij ten prooi valt aan lieden, die er niet thuishoren Nog in 1971 werd de boerderij inderdaad gesloopt en startte Comeiis de Nijs de bouw van het robuuste winkelpand met acht bovenwo ningen dat er nu nog staat. Kort na de bouw betrok supermarkt B&W het winkelgedeelte. Dit bedrijf verhuisde alweer in 1984 naar een andere locatie, waarna de winkel werd opgesplitst in twee afzonderlijke winkelpanden, ge nummerd 81 en 81a. De acht bovenwoningen kregen de nummers 81b t/m 8li. De exacte geschiedenis van de beide winkelpanden hebben we verder niet in detail uitgezocht. Op 81 was o.a. gevestigd 'Tapijtland', opgevolgd door woningstofferingszaak 'Alma', welke zaak we er nog steeds aantreffen onder de naam 'Alma Creations'. Op 81a is nog steeds 'Videoland' gevestigd, een honkvast bedrijf. De boerderij Dorpsstraat 81, kort voor de sloop in 1971, maar nog bewoond. Opschrift op de gevel'Breng hier Uw Oud Papier'. Dorpsstraat 83 (nu woonhuis) We bespraken hiervoor de geschiedenis van café 'De Vriendschap' en noemden daarbij Riek van Benthem, die na de dood van haar va der in 1919, voor wat betreft de exploitatie van het café de touwtjes in handen nam. Haar huwelijk op bijna 60-jarige leeftijd met Pieter Twisk vormde de aanleiding om haar café-loopbaan op te geven. De intensieve werkzaamheden in een café stonden kennelijk een huwelijk op jongere leeftijd in de weg. Want het is opvallend dat haar zuster Theodora (Door) van Benthem ook pas op de gevor derde leeftijd van 43 jaar, kort na het overlijden van haar vader, in het huwelijk trad met de 58-jarige weduwnaar Willem Dekker, afkomstig uit Andijk. In 1919, kort voor zijn huwelijk, liet Willem Dekker op nog braak liggend land, dat toebehoorde aan de bloemkweker Gerrit Heere, een woonhuis bouwen op de plaats van het huidige pand aan de Doipsstraat 83. Door van Benthem overleed in 1931. Willem Dekker verbleef nog enkele jaren in zijn woning. In 1935 vertrok hij naar Utrecht, waar hij voor de derde keer in het huwelijk trad, nu met Geertruida Mettes. In 1954 overleed hij op hoge leeftijd in Amersfoort. Willem Dekker bleef na zijn vertrek uit Castricum nog wel eige naar van het woonhuis en ging het verhuren. In 1938 meldden zich 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 52