nelia van uit, want (Willem) 1927 ge tand wist branche ïr de vele :lang van •en, werd orstellin- tavonden eens aan duidelijk voorzijde >ed zicht- 'ingen en as er ook cummers erwijs in n het be- een num- zondag, kon dan rners op- Meester irs er be- werd de ifbergen, lad voor ende ca- laar ver door de De krant lari 1948 daal, ge- 'erhuisde m. Voor kruide- Hij was den allen n was de 'astricum aaronder de rech- >ven, een e ramen, een dak- meelzaal mwde en de firma en bij de 'ige buur, j pachtte t hebben direct na van een hield de laar meer stcultuur, veest, terug en Het café-restaurant van Piet Roozendaal, ca. 1950. De vroegere open 'waranda aan de voorzijde van het café is nu dichtgebouwd tot een soort serre. Het opschrift boven het linkergedeelte van het pand, met een afzonderlijke ingang luidt: TONEEL DANCING VERGADERZALEN. Achter de bus is nog een deel van het houten huisje van postbode Jan van Benthem zichtbaar. de Ridder alweer in juli 1975 naar Heerhugowaard. Verschillende personen worden sindsdien genoemd die zich korte tijd gevestigd hebben op Dorpsstraat 75, waarbij echter niet duidelijk is in hoeverre ze slechts bewoners waren of ook nog met het cafébedrijf te ma ken hadden. In 1977 brak voor het cafébedrijf een nieuwe toe komst aan. Het Nieuwsblad voor Castricum berichtte hierover: Het pand Dorpsstraat 75, beter bekend als "d'Oude Schimmel" is in oude luister hersteld. Het pand is inmiddels op de monumentenlijst geplaatst. Nieuwe eigenaar is het echtpaar J. Kossen uit Schoor/. Zij streken 8 maanden geleden in het nieuwe bedrijf neer en hebben eerst de kat uit de boom gekeken alvo rens met een verbouwingsplan te komen. Jan Kossen is tevens de chefkok. De verbouwingsplannen zijn in de gemeenteraad behandeld om op de normen van de Monumentencommissie te worden beoordeeld. Kossen doopte het restaurantgedeelte van zijn pand 'De Speckkoper', een naamgeving die suggereert dat hij streefde naar een 'Oud-Hollandse' uitstraling, wat ook blijkt uit een uithangbord dat hij ontwierp en waarvan restanten vandaag de dag nog aan de gevel aanwezig zijn. vestigde zich in Heerhugowaard. De belangrijkste reden was, dat hij te kampen kreeg met gezondheidsproblemen. Volgens Gerda Roozendaal was het werk zeer belastend, men was alle dagen van de week open, van 's morgens 9 uur tot 's avonds 12 uur en bovendien schuwde Roozendaal een borreltje niet. Daarnaast kreeg hij te ma ken met personele problemen, want zijn dochters, die meehielpen in het café, traden achtereenvolgens in het huwelijk. Het café bleef na zijn terugtreden voorlopig nog in handen van de Amstelbrouwerij Exploitant werd nu Johannes Simon Albertus (Jan) Beentjes, een zoon van Comelis Beentjes, bekend als 'Zwarte Cor' en eigenaar van het voormalige café-restaurant-hotelbedrijf Funadama, Dorpsstraat 2. De lezer zal zich afvragen wat zijn relatie was met de hiervoor genoemde Willem Beentjes, die van 1935 tot 1948 het cafébedrijf exploiteerde. Er is verwantschap, maar die ligt volgens een publica tie over de genealogie van de familie Beentjes vele generaties terug. Het is dus toeval dat bij de exploitatie van het cafébedrijf twee maal een Beentjes was betrokken. Jan Beentjes nam al dadelijk het initiatief tot een verbouwing van het café en de toneelzaal. Langs de achterwand van het café werd een grote bar gebouwd en tussen café en toneelzaal kwam een toegangshal tot stand met garderobe, toiletten en een keuken. Beentjes heropende het café na de verbouwing in 1969 als 'd' Oude Schimmel'. In 1971 en 1972 kreeg hij, zoals ook andere horeca bedrijven in de Dorpsstraat, te maken met ongeregeldheden, waar bij jongeren van Ambonese afkomst waren betrokken en die in de plaatselijke pers breed werden uitgemeten. We komen krantenkop pen tegen als: "Onenigheid in 'd Oude Schimmel'; Castricumse jongen door groep Ambonezen gemolesteerd; ruiten met tuinstoelen ingegooid. De krant roemde overigens het verstandig optreden bij de verschil lende conflicten van eigenaar Beentjes, waardoor de schade beperkt bleef. Of deze problemen de aanleiding waren, weten we niet, maar al snel, in juli 1973, trok Jan Beentjes zich terug uit 'd Oude Schimmel' om eigenaar te worden van 'Funadama', welk bedrijf hij overnam van zijn vader. De indruk bestaat dat na het vertrek van Beentjes het café wat in verval raakte. Er kwam meer aandacht voor een woonfunctie, want Johan de Ridder die zich in 1973 vanuit Venhuizen op Dorpsstraat 75 vestigde, kreeg in juni van dat jaar toestemming voor het (her)inrichten van een woongedeelte aan de rechterkant van het café, wat voor het uiterlijk vooral een aanpassing van de westgevel betekende. Ondanks zijn ingreep in de bestemming van het pand vertrok Johan Het restaurant 'De Speckkoperomstreeks 1980 met het uithangbord dat door Jan Kossen werd ontworpen. Een café is van oudsher een plek voor ongeregeldheden en ook de exploitatie door Kossen verliep niet altijd even gladjes. Zo kreeg hij in 1980 te maken met een tijdelijke sluiting, verordend door de bur gemeester, vanwege een schietpartij in zijn café in de nacht van 26 op 27 januari. Op 20 februari 1980 berichtte de plaatselijke krant: "Na een gedwongen sluiting van enkele weken opende eigenaar Jan Kossen het intern flink verbouwde etablissement. Er zal nu een betere controle op de veiligheid mogelijk zijn en ook zal met pasjes worden gewerkt. De sociëteit kreeg een nieuwe naam: De Pimpelaer. 'De Pimpelaer', weer zo'n oude naamgeving, was gelokaliseerd in de voormalige toneelzaal, gelegen achter 'De Speckkoper'. Na de periode Kossen, die eindigde in 1988, ontwikkelde 'De Pimpelaer' zich meer en meer tot een discotheek met een vooral jong publiek. Dat het cafégebeuren in de Dorpsstraat nogal eens voor onrust zorg de, ondervond ook de opvolger van Kossen, Hans Schaddenhorst, die op zijn beurt in 1990 te maken kreeg met een gedwongen sluiting van zowel zijn café, inmiddels 'Sam-Sam' gedoopt en de erachter gelegen discotheek 'Sands'. Oorzaak was het ingooien van een raam 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 48