Inhoudsopgave Voorwoord 2 De Castricumse voetbalverenigingen 3 Stolpboerderijen in Castricum en Bakkum (deel 3) 30 De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 4) 39 Wie was Eldert Kortenoever De Castricumse familie De Groot Castricum - Honderd jaar geleden Jaarverslag 2005 Kroniek 2005 van Castricum De oplage van het jaarboek is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal 12,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum (tel: 657520). Donateurs ontvangen het jaarboek gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellenden voor 14,- verkrijgbaar in ons historisch informatiecentrum De Duynkant' aan de Geversweg lb (op maandag- en woensdagavond van 7 tot 9 uur) en bij de Castricumse boekhandel of door storting van dit bedrag op girorekening 1851360 t.n.v. penningmeester Werk groep Oud-Castricum onder vermelding van 'jaarboek 29 Alle eerder verschenen jaarboeken zijn uitverkocht met uitzondering van het 12e, 17e, 20e t/m 24e, 26e t/m 28e jaarboek; van deze uitgaven zijn nog exemplaren aanwezig; de kosten bediagen tussen de 6 en 14 Van de uitverkochte jaarboeken kunnen fotokopieën worden verzorgd a 6,- per exemplaar. Bij verzending wordt 3,- aan verzendkosten in rekening gebracht. Inlichtingen: telefoon 0251 - 657520 671511. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestem ming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Officiële registratie: Titel: Oud-Castricum ISSN: 0929-9130. Website: www.oudcastricum.com 61 88 91 93 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 4