•atiën met r jaren uit n, waarbij /erden ge- ronkelijke waardoor iet ingang odenburg, note Anja odenburg, le was een liens nala- nber 1997 W. Kuiper mhuis met Jen, plaat- are. lekend als bezit van illemijntje Het stuk er Maartje Tromp, in 1824 gehuwd met Jan Louter, boer op het Noordend. In 1867 lieten zij een stolpboerderij bouwen op het voornoemd stuk bouwland. Jan Louter overlijdt in 1869 en Maartje Tromp in 1874. Na haar overlijden vond er op 3 november 1874 een boedelscheiding plaats en kwam onder andere het huis, erf en stuk bouwland 'de Plaat', (kadaster sectie B, nr. 1166 en 1212) met een geschatte waarde van 3000 gulden in het bezit van hun zoon Simon Louter, gehuwd in 1851 met Guurtje Brakenhoff. Na het overlijden van Simon Louter in 1915 worden zijn zoon Jan Louter en dochter Cornelia (Kee) Louter de nieuwe eigenaren. Toen Jan en Cornelia Louter waren overleden, kon Klaas Veldt in 1946 de boerderij overnemen, die hij in 1951 verhuurde aan de fa milie Hollenberg. Vanaf 1955 woonde Comelis (Kees) Poel, aan vankelijk werknemer bij Klaas Veldt, op de boerderij. Hier heeft de familie Poel tot in 1981 gewoond. Herman Veldt, zoon van Klaas Veldt, trouwde in 1981 met Vera Ligthart en betrok in dat jaar de boerderij. Hij oefent er thans nog een beperkte veehouderij en een bloembollenbedrijf uit. Bleumerweg 49 Aan de Bleumerweg heeft reeds in de 19e eeuw een boerderij met een grote schuur (stal) gestaan, waarover Q. de Ruijter in zijn boek 'Schippers van het Stet' al in 1975 heeft geschreven. In deze stolp boerderij, gelegen in sectie A, nr. 187, woonde Floris Twisk, boer en schelpenvisser; hij was geboren in 1775 en gehuwd met Maartje Bakkum. Na zijn overlijden in 1860 erfde zijn enige zoon Comelis (Kees) Twisk al zijn bezittingen. Kees, geboren in 1806, trouwde in 1830 met Stijntje Zonneveld en als weduwnaar in 1858 met Wilhelmina Kuijs. Hij was een in Bakkum als gul bekendstaande man en wist zich zeer veel bezittingen te verwerven. Bij zijn overlijden in 1882 bezit hij ruim 64 hectaren land, 2 boerderijen en 12 woonhuizen. Bij de vaststelling van de inventaris van de boerderij aan de Bleumerweg in 1882 bestaat de veestapel uit 26 koeien, 8 pinken, 1 stier, 6 kalveren, 7 paarden, 65 schapen, 30 lammeren, 1 zeug met biggen, 3 vette varkens, 2 zeugen en 30 kippen. In de boerderij is een woonkeuken met 110 kazen en een zoutkamer met 51 kazen. Op 24 oktober en 26 oktober 1882 worden alle bezittingen, in to taal 48 kavels, publiekelijk verkocht. Koper van de boerderij aan de Bleumerweg, met nog een tiental percelen weiland met een totale grootte van mint 25 hectare, is Jacobus P. Kraakman, advocaat en procureur, wonende te Alkmaar. De boerderij wordt kadastraal om schreven als huis, schuur en erf, groot 1190 m2 in sectie A, nr. 603. In 1896 wordt er een schuur annex veestal bijgebouwd en krijgt het perceel nummer 645, groot 3300 m2. De boerderij blijft enkele generaties in eigendom van de familie Kraakman; na het overlijden van Jacobus P. Kraakman in 1907 gaat De ligging aan de Bleumerweg. De situatie in 1931. De oorspronkelijke boerderij aan de Bleumerweg. 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 38