Brakersweg nr. 20. tijdzes weken later was zij overleden. We hebben in die oorlogstijd, het zal 1944 geweest zijn, ook nog negen paarden van de Wehnnacht op de dors gehad, een halfjaar lang of zo. Die soldaten waren wel vriendelijk maar er was een jonge SS'er bij, die de leiding had, daar hadden we het niet zo op. En vader raakte zijn paard kwijt; hij was mest aan het laden toen ze zijn paard kwa men vorderen. Direct mee. Wat zal er toch in vader zijn omgegaan toen dat gebeurde. Hij heeft het beest nooit meer terug gezien. Later heeft hij een koe geruild voor een paard. Maar we hadden in die tijd weI te eten. Jan trouwde met Maike Gorter, ging werken bij Duin en Bosch en woonde in Heiloo. Na de bevrijding leek het we! wat beter te gaan met de boerderij, maar in 1947 kwam vader te overlijden, dat was een hele klap. Piet bleef op de boerderij wonen met 10 tot 12 melk koeien, wat varkens en kippen en hij had een paard. Hij trouwde in 1954 met Coby Gezelle en is uiteindelijk automonteur geworden bij Cor Geluk, later buschauffeur. Niet meer de hele dag werken, maar gewoon een uur of negen per dag en zaterdag en zondag vrij, dat was een hele verbetering. Catharina trouwde in 1950 met Cornelis L. Bedeke, technicus bij Duin en Bosch en ging wonen aan de Poelven. Klaasje trouwde in 1952 met Lubbert Harms, machinebankwerker en ging wonen aan de L. de Colignystraat. En toen het met de kleine melkveehouderij wat beter ging, kwam moeder Marijtje Modder in 1953 te overlij den. Maar na haar overlijden toen was het voor ons voorbij met de boerderij. Klaas Veldt werd in 1954 de nieuwe eigenaar van deze stolpboer derij, die nog tot 1959 bewoond werd door Piet Hogenstijn. In au gustus 1959 werd Piet Veldt, zoon van Klaas Veldt en gehuwd met Catharina Rodenburg, de nieuwe bewoner. In datzelfde jaar werd de boerderij op initiatief van Piet Veldt inwendig verbouwd tot Catharina en Klaasje Hogenstijn ver telden: "De periode voor de oorlog was een moeilijke periode van hard werken, ploeteren met elkaar en weinig verdien sten. Alles was handwerk en de stuk ken land lagen nogal uit elkaar, totaal een 11 hectare, goed voor een 10 tot 12 koeien. Ook tijdens onze schooltijd werden we ingeschakeld om te helpen. Toen Klaasje 12 jaar oud was, kreeg zij met Sinterklaas een groot pakket - spannend was dat - een overall, een melkkrukje en een spantouw; nu kon ze ook helpen met melken. In de oorlog, in 1942, kwam groot moeder Klaasje van den Berg, opie Hogenstijn, als evacué van de Bakkum- merstraat naar de boerderij aan de Brakersweg, En dat op 92-jarige leef- Het boerenleven van Marijtje Hogenstijn-Modder met dochter Bets rond de boerderij. •-«.v. de nalatenschap verdeeld en werd Klaas van Weenen, kastelein, wo nende te Wijk aan Duin en schoonzoon van Jan Schotvanger, de nieuwe eigenaar en bewoner; hij gebruikte huis, erf en schuur voor de landbouw. In 1897 overleed Klaas van Weenen; de boerderij werd door de erf genamen verkocht aan Johan J. Hogenstijn, veehouder en gehuwd met Klaasje van den Berg. In 1912 overleed Johan J. Hogenstijn en namen zijn zoons Jan, gehuwd met Johanna Goedmaat en Cornelis (Kees), gehuwd met Marijtje Modder, de boerderij over. Jan Hogenstijn had een gezin met 6 kinderen en ging in 1927 naar de Achterlaan, waar hij een tuinderij begon; in 1931 is hij vertrokken naar de boerderij op Ter Coulster te Heiloo. Zoon Kees woonde eerst in het huis naast en ten westen van de boerderij op Brakersweg 14, waar hun kinderen Jan in 1919, Catharina in 1920 en Piet in 1922 werden geboren. Na het vertrek van broer Jan trok Kees met vrouw en kinderen in de boerderij, waar in 1927 zoon Adrianus (overleden in 1927) en in 1928 de jongste dochter Klaasje werden geboren. 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 36