wfrnSmSm9 De naastgelegen oorspronkelijke 'tuinderswoningDe drie Gratiën in 2006. In 1851 werd het stukje bouwland door de erfgenamen van Arie Zonneveld en Fulps Ranke in het openbaar verkocht. Jan Kuijs Pieterszoon, landman, was de koper voor 600 gulden. Het perceel werd toen 'het kroftje van Maarten van Beek' genoemd, kadas traal sectie B. nr. 96, groot 31 are 60 ca, helend ten westen de laan van het nieuwe huis (het 'Lange Pannenhuis') en ten oosten Jan Scheerman. De situatie in 1928. In 1976 kocht de heer Jan IJmker, directeur van Mammoet Transport b.v., de boerderij met woonhuis van de eigenaren. Dat waren Johannes P. Brandjes, Johannes J. en Gerardus Lute en de vier dochters De Groot als erfgenamen van Johannes de Groot en Johanna M.G. Dekker. De boerderij werd 'High Chaperal' genoemd en omvatte de aanho- righeden, ondergrond, erf en tuin ter grootte van ca. 2.000 m2 aan de Breedeweg nr. 55, uitmakende het perceel sectie B. nr. 1638, groot 400 m2 en het afgebakende gedeelte ter grootte van ca. 1.600 m2 van perceel sectie B, nr. 1639. De boerderij, een onvolledige stolp met hooiberging en stal, werd gesloopt en door aannemer C.G. de Nijs-Bouw te Castricum werd in een jaar een nieuwe woning gebouwd met de oorspronkelijke bui- tenwerkse maten en kenmerken van de stolp. De oorspronkelijke 'tuinderswoning' aan de weg werd gewijzigd in een garage en/of berging. In 2002 volgde verkoop aan de familie Van Duuren, die na enkele bouwkundige aanpassingen de woning in 2003 kon betrekken. De 3 Gratiën aan de Brakersweg (20, 22 en 24) Het groepje van drie stolpboerderijen aan de Brakersweg is in de volksmond bekend als de 3 Gratiën en staan vanaf de 19e eeuw naast elkaar. De naam is ontstaan in 1975 toen de Werkgroep Oud- Castricum een rapport schreef: 'Een toekomst voor Castricums verleden' en de drie fraai gelegen boerderijen inspireerden tot die naam. De 3 Gratiën (Chariten- bevalligheden) zijn de drie dochters van Zeus, schoonheden en bevalligheden uit de Griekse mythologie met klinkende namen als Aglaea (glans), Euphrosyne (blijmoedigheid) en Thalia (bloeiend geluk). Brakersweg 20 i De grond waarop deze stolpboerderij is gebouwd, was voor 1821 eigendom van Maarten van Beek, gehuwd met Antje Pieters Melker. Maarten overlijdt in 1817 en Antje in 1821. Na haar overlijden werd in 1821 dit stukje zaadland genaamd 'de Tollenaarsakker', groot 42 are 58 ca gekocht door Arie Zonneveld, meester metselaar te I Uitgeest en Fulps Ranke, meester metselaar te Castricum, die er sa men 130 gulden voor betaalden. De ligging van de drie Gratiën aan de Brakersweg. Jan Pieterszoon Kuijs ruilde in 1857 onder andere het perceel bouwland, 'het Kroftje van Maarten van Beek', met Jan Dirkszoon Schotvanger voor een ander stuk grond. Daarmee werd Jan Schotvanger, eveneens landman (boer) de nieuwe eigenaar van perceel sectie B, nr. 96 aan de Brakersweg. In 1858 bouwde hij er een woning (boerderij), kadastraal omschreven als woning, erf en tuin, sectie B. nr. 857, groot 2 roeden en een tuin, sectie B, nr. 866, groot 35 roeden. In 1872 werd een schuur bijgebouwd en werden huis en tuin samengevoegd tot perceel sectie B. nr. 1211, groot 3700 m2. Na het overlijden van Jan Schotvanger in 1878 werd 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 35