Stolpboerderijen in Castricum en Bakkum (deel 3) m Als vervolg op de beschrijving van een zevental boerderijen in het 28e jaarboek van vorig jaar is ook in dit jaarboek weer een aantal boerderijen opgenomen. Vanaf de eerste vermelding van de boerderij of het perceel waarop deze later is gebouwd, wordt ingegaan op de opeenvolgende eigenaren en de uitbreidingen en ver (nieuw)bouw. Verder zijn er van enkele bewoners gesprekken opgenomen. De boerderijen zijn weer willekeurig gekozen, verdeeld over Castricum en Bakkum. Heemstederweg 1 (boerderij Cronenburg) Deze voor Castricum en omgeving bekende imposante boerderij, die bij velen tot de verbeelding spreekt, is fraai gelegen in de om liggende weilanden en dateert in zijn oorsprong al van voor 1700. In het 9e jaarboek is de geschiedenis van de boerderij beschreven tot de periode na 1946, toen de boerderij in bezit was van Emestus Molenaars. De boerderij is nog in bezit van de familie Molenaars en door verer ving overgegaan op de huidige eigenaresse. De boerderij met lande rijen wordt beheerd door de heer H. van Londen. Nu de boerderij niet meer als agrarisch bedrijf in gebruik is, wor den de omliggende gronden beheerd als natuurgebied en wordt Van Londen daarbij geadviseerd door Landschap Noord-Holland. Sedert 2003 is, mede door de relatie met de restanten van het naast gelegen kasteel Cronenburg en de grote landschappelijke waarde van het geheel, het gebied tot (eerste) provinciaal monument ver klaard. Over het behoud van de boerderij voor de toekomst in dit bijzondere gebied worden thans mogelijkheden onderzocht. Cronenburg aan de toegangsweg vanaf de Heemstederweg. De ligging in 1919. Boerderij Cronenburg nabij de Uitgeesterweg in 1835. Breedeweg 55 Het perceel grond waarop later deze boerderij werd gebouwd, was in bezit van mr. Joachim Nuhout van der Veen, de vroegere schout van Castricum, die dan in Alkmaar woont en president is van de Arrondissementsrechtbank. Nuhout van der Veen verkocht in 1828 deze twee akkers zaadland voor 325 gulden aan Doris Ineke, tuin man en bloemkweker van beroep en wonende in de Kerkbuurt al hier. Het perceel grond wordt in 1832 kadastraal omschreven als bouwland, gelegen in sectie B, nr. 467, groot 48 roeden 90 ellen (4.890 m2) en vormde een smalle kavel grond, zich uitstrekkende van Breedeweg tot Doodweg. De voorzijde van de boerderij. 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 33