teiten lelijk elijke juni- 5 zijn oege- steam. DVC in haar gloriejaren. Staande uiterst links elftalbegeleider Klaas Peijs; uiterst rechts: voorzitter Henk ter Punt en trainer Piet Eek. Slotwoord Bovenstaande geschiedenis leert ons dat de voetbalsport al bijna een eeuw zeer populair is in ons dorp. Ondanks vele veranderingen in onze maatschappij wordt er ook anno 2006 gevoetbald door jongens en meisjes, mannen en vrouwen. De accommodaties en materialen zijn weliswaar verbeterd en gemo derniseerd, maar voor de rest is er in feite weinig veranderd. In tegen stelling tot 50 jaar geleden neemt voetbal niet zo'n prominente plaats meer in door de komst van diverse andere sportverenigingen. Velen blijven echter plezier houden in het spelletje met 22 spelers en een leren knikker. Daarom ziet het er niet naar uit dat voor de Castricumse voetbalverenigingen het laatste fluitsignaal ooit zal klinken. Bronnen: Archiefstukken Vitesse'22, CSV en SCC. Regionaal Archief Alkmaar: archieven KNVB afd. Noord-Holland en District West 1 Ruijter W. Jzn., Q. de, Schippers van het Stet, 1974. Valk Gerrit, AZ is de naam!, 2004. Met dank aan: Jan van Baar, Cor Blaauw, Jan Boerée, Jan Boesenkool, Bill Brouwer, Wim Duijvis, Hans Dijkens, Arie Gorter, Henk Hommes, Chris de Leeuw, Kees Louter, Cor Nuyens, Ad Soeters. Harry Vennanen, Wim Vessies, Wim van Vliet, Gé de Wit en Loek Zonneveld. Hans Boot 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 32