Het zaterdagteam van de fusieclub behaalde haar eerste succes in 2004: kampioen en promotie naar de 2e klasse KNVB. Damesvoetbal in Castricum In het vooijaar van 1972 werd binnen CSV voorzichtig gestart met een damesteam. Op initiatief van de CSV-leden Jan Kooij en Henk ter Punt werd op 6 maart 1973 de Dames Voetbalver eniging Castricum (DVC) opgericht. De club behaalde grote successen en speelde vanaf 1975 op sportpark Noord-End. In 1994 werd DVC opgeheven en de dames maakten per 1 juli van dat jaar de overstap naar Vitesse. Het integratieproces ver liep in het eerste jaar voorspoedig, mede doordat het volledige kader van DVC ook overstapte. Aan het eind van dat jaar wist het eerste damesteam zich te handhaven in de interregionale klasse. Onder de vlag van Vitesse werd in 1995 het eerste internationale toernooi voor dames op sportpark de Puikman gehouden. Bij de Vitesse-dames waren er in het seizoen 1996-'97 nog twee seniorenteams, één juniorenteam en twee pupillen-zeventallen in actie en was de hoop op de jeugd gevestigd. Spoe dig liep de animo echter stevig terug als gevolg van conflicten en verbrokkeling. Het was dan ook niet te vermijden dat het damesvoetbal van Vitesse in 1999 een langzame dood stierf. In januari 2006 trachtte men de draad echter weer opnieuw op te pakken en vonden de eerste trainin gen van het nu genoemde 'meidenvoetbal' plaats. De fusieclub FC Castricum begon in maart 2003 met damesvoetbal en probeerde dit te pro-moten door de damesinterland Nederland-Tsjechië naar Noord-End te halen en daaromheen allerlei activiteiten te organiseren. In eerste instantie werd er voornamelijk getraind en speelden de dames alleen vriendschappelijke wedstrijden. Vanaf 2004 nemen een senioren- en een juni orenteam (14-18 jaar) deel aan de competitie. In 2005 zijn daar nog eens twee meisjes-teams (12-14 jaar) aan toege voegd. Huidige 1" damesteam. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 31