FC CASTRICUM De nog prille vereniging FC Castrieum ging in de zomer van 2002 ambitieus van start. Eerst werd het bestaande clubhuis van CSV grondig verbouwd. Er kwamen nieuwe verga derruimtes bij en een grote kamer voor de vervaardiging van het clubblad. In de kantine werd op twee opval lende muren het fraaie logo van de nieuwe club ge plaatst. Bas Mulder, ontwerper van dit logo, liet zich hiervoor inspireren door de leeuw in het Castricumse gemeentewapen. Voor het tenue werd gekozen voor een shirt met verticale blauwe en witte banen, een combinatie van de clubkleuren van de twee opgeheven verenigingen. De broek bleef wit en de kousen waren in principe effen blauw of blauw/wit gestreept. De organisatie werd goed op poten gezet en met name de jeugdopleiding kreeg veel aandacht. Men slaagde erin om 'good-old' Rob Kramer aan te trekken als hoofd jeugdopleidin gen. Volgens afspraak bij de fusieonderhandelingen werd Cees Jansen, de laatste voorzitter van CSV, de eerste leidende man van de fusie club voor een periode van twee jaar. Ter ere van de oprichting van FC Castrieum en de opening van het clubgebouw werd op 7 september 2002 's avonds een receptie gehouden. De eerste successen FTet eerste verenigingsjaar werd afgesloten met vele kampioen schappen en promoties binnen de jeugdafdeling. Ook het eerste zondagteam promoveerde en wel naar de vijfde klasse door een zinderende beslissingswedstrijd in de nacompetitie met 2-3 te win nen in en tegen Nieuwe Niedorp. De hoofdmacht van de zaterdag moest nog een jaartje wachten op succes, maar toen was het ook raak. Onder leiding van de nieuwe trainer Ron van Aanholt speelde het team een ijzersterke compe- m titie, die in 2004 werd bekroond met een glorieus kampioenschap en promotie naar de sterke tweede klasse, wat uitbundig werd gevierd. Men maakte zelfs een rondrit door het dorp op een platte kar, die van de Carnavalsvereniging werd gehuurd. In datzelfde seizoen zat het de zondag 1 helaas op alle fronten tegen. De ploeg werd geteis terd door blessures en verloor de meeste wedstrij den op zeer ongelukkige wijze. Het gevolg was dat men weer een trapje lager moest. Ondertussen had Peter van Splunter de voorzittershamer van Cees Jansen overgenomen. Het seizoen 2004-'05 bracht ook weer eens suc ces voor het eerste van de zondag. Dat gaf trainer Marcel Blank (na een verblijf van 6 jaar inclusief zijn CSV-periode) een prachtig afscheidscadeau door het kampioenschap van de zesde klasse te behalen. Eind 2005 ging voor FC Castrieum een wens in vervul ling, waarop men lang had moeten wachten. Bij het begin van de fusie was namelijk de doelstelling uitgesproken om tussen de beide clubgebouwen op het complex een boardingveld met kunstgras te realiseren voor de jeugd. Daarvoor moest echter eerst een noodlokaal worden gesloopt dat al jaren in gebruik was bij de blaaskapel de 'Windjammers'. Nadat voor deze groep in de herfst van 2005 een ander onderkomen op het complex was gevon den, werd direct met de aanleg van het boardingveld begonnen. Zodoende kon wethouder Könst de naam 'Evergreen' voor deze fraaie aanwinst van de club op 9 december van dat jaar feestelijk onthullen. Na vier jaar kan worden geconcludeerd dat FC Castrieum in een rap tempo is uitgegroeid tot een volwassen club, die momenteel onderdak biedt aan 16 senioren-, 28 jeugd- en 4 damesteams. De vereniging telt in totaal een kleine 700 spelende leden en beschikt over circa 300 medewerkers. De vroegere 'Clubs van 100' hebben plaats gemaakt voor de 'Vrienden van FC Castrieum'. Dit onderdeel van de vereniging wist in een paar jaar tijd zo'n 100 personen te werven, die jaar lijks 50,- storten ten bate van diverse verenigingsactiviteiten. Jeugddoeleinden staan ook hierbij voorop. Het zondagteam van FC Castrieum promoveerde in 2003 in en tegen Nieuwe Niedorp. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 30