van de contributie en de kantineprijzen. De bouw zou echter voorlopig op zich laten wachten. Ondertussen konden de problemen voor een deel worden opgelost, omdat de club gebruik mocht maken van de kleedkamers van CSV. Om de clubkas te spekken organiseerde men in mei 1987 een sponsor loop waar iedereen die de club een warm hart toedroeg, aan mee kon doen. De opbrengst, groot circa/10.000,- was bestemd voor speciale jeugdprojecten en aanschaf van diverse apparatuur. Het eerste team stond in dat seizoen weken op de onderste plaats van de ranglijst en ontsnapte op de valreep aan degradatie door een beslis singswedstrijd tegen De Kennemers met 4-1 te winnen. In de score had Maurice Laan een groot aandeel dankzij een onvervalste hattrick. De hoofdmacht draaide in die periode een aantal seizoenen redelijk tot goed mee in de vierde klasse, maar kwam nog net iets te kort om te promoveren. In 1998 werd in een jubileumuitgave aandacht besteed aan het 25- jarig bestaan van Sport Club Castricum. Er werd stil gestaan bij het feit dat zo'n 120 medewerkers heel veel vrije tijd in de organisatie van allerlei activiteiten staken. Ook werd gesteld dat de vereniging zich kon beroemen op een uitstekende jeugdopleiding. In het voorjaar van 1999 voetbalden de aankomende talenten van SCC, met die van CSV en Vitesse, in een Castricums combinatieteam tegen een Nederlands elftal, bestaande uit spelers met een handicap. Aan de wedstrijd gingen indrukwekkende zaken vooraf, zoals het voorstellen van de spelers en het zingen van het Wilhelmus. De laatste fase Na het zilveren jubileum was het vizier van SCC grotendeels gericht op het fusieproces, dat onder het hoofdstuk CSV is toegelicht. Ook binnen de zaterdagclub viel het in eerste instantie niet mee om alle handen hiervoor op elkaar te krijgen. Logisch, want men had in zo'n kleine 30 jaar een goede sfeer gekweekt. Gezelligheid stond hoog in het vaandel en de leden waren verknocht aan hun eigen kantine en hoofdveld. Langzamerhand groeide toch het besef dat het huwelijk met CSV doorgang moest vinden en schikten de leden zich in de ver huizing naar de buren. De jeugd van SCC en CSV speelde al samen vanaf 2001 en een jaar later ging de nieuwe fusieclub van start. Aan het eind van het seizoen 2000-'01 was het eerste elftal nog heel dichtbij promotie naar de 2e klasse. Dat lukte echter net niet, omdat in de laatste beslissende wedstrijd tegen Dindua met penalty's werd verloren. Op 1 juni 2002 werd er middels een afscheidsfeest met leden en oud leden teruggekeken op een periode met vele hoogte- en enkele diep tepunten. Een maand later werden alle leden van de vereniging overgeschreven naar de nieuwe FusieClub Castricum. le voorzitter Jan Kok en le secretaris Jelle van der Meulen bij één van de vele evenementen van SCC. In oktober 1991 kon er eindelijk worden gestart met de bouw van nieuwe kleedkamers, die in februari 1992 in gebruik werden geno men. Dat jaar ontstond er een bestuurlijke crisis vanwege financiële problemen. Het bleek zelfs noodzakelijk om een bijzondere algemene ledenvergadering uit te schrijven om diverse bestuursvacatures te kun nen invullen. Tijdens het voorjaar van 1993 werd uitgebreid stilgestaan bij het heug lijke feit dat de vereniging 20 jaar bestond. Dat werd gevierd met een feestweek die duurde van 12 tot en met 17 april. De vereniging besloot in maart 1994 ook een 'Club van 100' in het leven te roepen. Voor SCC gebeurde er veel in het seizoen 1994-'95. DVC had grote geldzorgen en zag zich genoodzaakt te vertrekken. SCC kwam daar door op eigen benen te staan voor wat betreft de exploitatie van het clubgebouw. Dat betekende een financiële tegenvaller, die echter onmiddellijk werd gecompenseerd door het invoeren van een extra contributieverhoging en het binnenhalen van een aantal belangrijke sponsors. Een andere aderlating was het inleveren van het B-veld, dat de gemeente opeiste voor realisatie van het schoolgebouw van het Jac. P. Thijssecollege. Dit had tot gevolg dat de andere velden wat meer belast werden. Daarnaast mocht men gebruik maken van het C-veld van CSV. Met ingang van het seizoen 1995-'96 trad er een belangrijke wijziging op in de bezetting van de redactie van het clubblad. Na 15 jaar trouwe dienst zette Adrie de Wispelaere een punt achter zijn werkzaamheden als algemeen redacteur en werd de redactie verdeeld over drie perso nen. Als gevolg van een reorganisatie van de KNVB kwam het eerste elf tal in het seizoen 1996-'97 uit in de derde klasse, zonder daarvoor te hoeven promoveren. De resultaten De hoofdmacht van SCC behaalde de volgende resultaten. Het verschil ten opzichte van CSV en Vitesse is dat de club nooit degradeerde. 1973 indeling in de 3e klasse afd. Noord-Holland 1974 kampioen 3e klasse afd. Noord-Holland en promo tie naar de 2e klasse 1975 kampioen 2e klasse afd. Noord-Holland en promo tie naar de le klasse 1983 kampioen le klasse afd. Noord-Holland en promo tie naar de 4e klasse KNVB 1996 door herindeling automatisch naar de 3e klasse KNVB 2002 laatste wedstrijd in de 3e klasse KNVB SPORTCLUB CASTRICUM 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 29