uit dat er iot deel in der de le- ïiet tever- ;et tijdens ir gebruik :rd name- 1 van een ichter alle ebouw op EC de be- een week ïestavond vierde de 980 brak ïestation) irurg: "U ziet u. ien dat je en rechte trad Jan r 1980 af. 5 eters, Foppe Drie jubilea Sport Club Castricum vierde in haar 29-jarige geschiedenis drie maal op feestelijke wijze een jubileum. In de eerste plaats was dat in 1983, toen de vereniging 10 jaar bestond. Ter gelegenheid hiervan verscheen er een jubileumkrant, waarin onder andere burgemeester Gmelich Meijling de nog jonge club feliciteerde. De burgemeester keek nog even in voetbaltermen terug op de wat moeizame start, maar consta teerde ook dat SCC een mooie groei had doorgemaakt en de sportieve prestaties naar verluidt goed waren. In die periode werd de vereniging 'gedragen' door zo'n 350 enthousiaste leden en verwante familiele den. Veel gezinsleden leverden een bijdrage aan een van de vele SCC- activiteiten, zoals kantinedienst, carnavalsoptocht, disco-avond, kla- verjasdrive, clubbladvervaardiging enzovoorts. De club telde toen 15 jeugd- en 9 seniorenteams. Het feestprogramma toonde verschillende onderdelen voor jong en oud, waaronder een receptie, toernooien, een ballonnenwedstrijd, een familiedag en uiteraard een groot jubileum feest voor de leden. Op 7 mei 1983 werd het eerste opnieuw kampioen en promoveerde daarop naar de vierde klasse van de KNVB. Preses Spierenburg trad in het najaar af en Piet Verveer nam de voorzittershamer van hem over. Op 17 juni 1985 vond er een buitengewone ledenvergadering plaats, waarin het bestuursvoorstel voor uitbreiding van de kleedkameracco- modatie werd behandeld. Gebleken was namelijk dat er, gezien het ledenaantal, dringend behoefte was aan 2 a 3 extra kleedkamers. Voor de financiering van een deel van de bouwkosten gingen de leden in de vergadering van 27 september van dat jaar akkoord met de verhoging De evenementen en toernooien Sportclub Castricum heeft in haar 29-jarig bestaan talloze evenementen op touw gezet, omdat veel waarde werd ge hecht aan een goede verenigingssfeer en gezelligheid. Vele activiteiten keerden jaarlijks terug. Hiervan moet met name het eindtoemooi voor jong en oud worden genoemd. Eerst stond dit bekend als 'Six-toemooi' en sinds mei 1997 als 'Fa miliedag'. Daarnaast werd begin januari altijd een strandloop gehouden, gevolgd door een brunch. Deze traditie is ook na de fusie voortgezet. Ook waren er diverse toernooien voor de jeugd, zoals het luilaktoemooi voor pupillen of er werd een kampeerweekend of 'Voetbal- driedaagse' georganiseerd. In juni 1996 organiseerde SCC voor het eerst samen met CSV het 'Geesterduintoemooi' voor de jeugd. Net als bij de andere verenigingen in ons dorp hadden sommi ge teams van SCC ook internationale ontmoetingen. De jeugd ging regelmatig naar België en voor een eigen jeugdtoemooi werden elftallen van de Engels club Tulse Hill ontvangen. Het 10e veteranenteam kende een zeer aangename uitwisseling met een Frans brandweerelftal. Tot slot mogen de alle jaren gehouden klaverjasdrives en slot- avonden aan het eind van het seizoen in deze opsomming niet ontbreken. SCC werd voor de laatste keer kampioen in 1983 en promoveerde naar de 4e klasse KNVB. V.l.n.r. knielend: Hans de Koning, Frans Kok, Gerard Balm, Jan Tervoort, Jan Weber en Menno Admiraal: staand: trainer Hans Perels, Peter van Splunter, Peter Eibers, Maurice Laan, Kees Uiterwijk Winkel, Peter Welbedacht, Frank Bark, Ed de Haan, leider Kees Brouwer, verzorger Cees Lok en voorzitter Jan Spierenburg. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 28