Op 22 april 1978 werd het nieuwe clubgebouw van SCC en DVC op Noord-End geopend. gemakkelijk kampioen in de 3e klasse A van de zaterdagcompetitie van de KNVB afdeling Noord-Holland. De vreugde was er echter niet minder om en door de promotie naar de tweede klas lagen er inte ressante wedstrijden in het verschiet. Tijdens de feestavond voor het behalen van het kampioenschap blikte voorzitter Kok vooruit. De ver eniging vond het van groot belang dat er in het nieuwe seizoen met een aantal jeugdelftallen kon worden begonnen om in de toekomst een goede doorstroming te verzekeren. Aan het eind van het seizoen 1974-'75 werd het eerste weer kampioen en keerde terug naar de le klasse van de afdeling Noord-Holland. SCC had in die periode een seniorenteam, waarvan de spelers wegens te veel praten regelmatig uit het veld werden gestuurd door de scheidsrechter. Helmut Schmidt was de grootste boosdoener, want hij praatte aan een stuk door. Op een gegeven moment werd de scheidsrechter er helemaal gek van. Hij vroeg aan aanvoerder Anne Mantel, wijzend naar Schmidt, wat de naam van de speler was. Hierop antwoordde Mantel: "Helmut Schmidt, u weet wel de bonds kanselier. Vervolgens staakte de scheidsrechter de wedstrijd! resterende bedrag gezorgd worden. Het bestuur ging ervan uit dat er 50.000,- verdiend kon worden door de bouw voor een groot deel in eigen beheer uit te voeren. Daarom werden vaklieden onder de le den gevraagd zich hiervoor op te geven. Die oproep was niet tever geefs, want er werd door heel veel leden bergen werk verzet tijdens de bouw. Na de zomer van 1977 kon SCC aan de Zeeweg nog maar gebruik maken van één veld. De Castricumse atletiekvereniging werd name lijk de nieuwe huurder van het complex en voor de aanleg van een sintelbaan moest er een veld worden ingeleverd. Vanaf 22 april 1978 kon er gelukkig een punt worden gezet achter alle huisvestingsproblemen. Op die dag werd het nieuwe clubgebouw op Noord-End in samenwerking met DVC geopend en kreeg SCC de be schikking over twee velden. Ter gelegenheid daarvan werd een week later een six-toemooi voor alle spelers gehouden en een feestavond voor senioren, junioren en ouders van jeugdleden. Tevens vierde de club toen haar eerste lustrum. Tijdens een wedstrijd van SCC 1 tegen SRC in januari 1980 brak Peter van Splunter (eigenaar en monteur van een benzinestation) zijn neusbeentje. In het ziekenhuis vroeg Peter aan de chirurg: "U zet hem toch wel weer goed recht, hè? Ik ben fotomodel, ziet u. De arts antwoordde toen: "Ik dacht al aan je handen te zien dat je zoiets was.Peter stond diezelfde middag alweer met een rechte neus in de kantine met een pilsje in zijn hand. Na ruim zeven jaar als voorzitter de kar te hebben getrokken, trad Jan Kok tijdens de algemene ledenvergadering van 12 september 1980 af. Hij werd opgevolgd door Jan Spierenburg. De voorzitters van 1973-2002 1973 - 1980 1980- 1983 1983 - 1988 1988 - 1990 1990- 1993 1993 - 1997 1997-2002 Jan Kok Jan Spierenburg Piet Verveer Ad Soeters Tino Klein Ad Soeters Peter van Splunter Eindelijk een eigen stek Per 1 oktober 1976 kreeg SCC tijdelijk de beschikking over de velden en de kantine aan de Zeeweg, die door CSV waren verlaten we gens het vertrek naar sportpark Noord-End. SCC bleef daarnaast echter ook op Wouterland spelen. Dat was ook hard nodig, want voor de club kwamen op dat moment wekelijks 10 se niorenteams, een juniorenteam en 4 pupillen- teams in actie. Ondertussen werd er met Dames Voetbalclub Castricum (DVC) onderhandeld om samen een accommodatie te betrekken op sportcomplex Noord-End. Gezamenlijk werd de Stichting Noord-End in het leven geroepen, met als doel te komen tot het oprichten en in stand houden van een kantine met bestuurska mers en bijbehorende inventaris. In maart 1977 deed voorzitter Kok een op roep aan alle leden. De bouw van de nieuwe SCC-kantine op Noord-End was namelijk in volle gang en er was veel zelfwerkzaamheid noodzakelijk om de kosten te drukken. De to tale kosten waren geraamd op ƒ300.000,-. De gemeente nam daarvan 73.000,- voor haar rekening. Samen met DVC moest er voor het Het SCC-bestuur tijdens het 10-jarig bestaan in 1983. V.l.n.r.: Hans Dijkens, Ad Soeters, Mieke Lensink, voorzitter Jan Spierenburg, Piet Verveer, Wim Jobse, Jan Drost en Foppe Kooistra. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 27