De eerste hoofdmacht behaalde de titel in 1974 van de Je klasse afdeling Noord-Ho/land. V.l.n.r. knielend: Nico Stuifbergen, Dirk Dekkers, Tonny van Campen, Wim Kok, Martin de Kleyn en Jan Weenink; staand: Douwe Visser, Cees Schram, Wouter Uiterwijk Winkel, Hans Dijkens, Cor Molenaar, Peter Eibers en Jaap Dekkers. 23 )m zo rbeeld an 10 :mene r ver goed iddels ;n zei moest is van gaans eerste jde in i toen "n aan p met rsloeg :>t. De CSV- 'won, Itesse schut- ir was arake. e hier rdoor ia een lit ge- CSV. chaft. elftal aar of it van chten engst it tus- >mdat kman SPORT CLUB CASTRICUM - SCC De derde Castricumse voetbalvereniging. Sport Club Castricum ge naamd of kortweg SCC, werd na een druk bezochte adspirant-leden- vergadering op 13 april 1973 in Johanna's Hof opgericht. Het bestuur van CSV had namelijk gesteld dat een vrije keus voor het voetballen op zaterdag alleen behouden zou kunnen worden, indien er een nieuwe vereniging bij zou komen. Daar werd drie jaar daarvoor echter nog heel anders over gedacht. Toen schreef Jelle van der Meulen, een van de initiatiefnemers en se cretaris van de zaterdagtak, in de jubileumkrant van CSV: "Met ons principe wordt geheel rekening gehouden en zo er al eens moeilijkhe den waren, dan traden wij elkaar als vrienden tegemoet met de vaste wil een oplossing te vinden. En hij eindigde zijn bijdrage met de uit zijn hart gegrepen leuze: "Knoop dit in je oren, CSV gaat nooit verlo ren! Kort daarop ging het toch fout. De vergaderingen werden grim miger en men beschuldigde elkaar over en weer ervan de beste spelers in te pikken. Aangezien de splitsing onvermijdelijk bleek, stapte men naar wethouder Stam met het voorstel om een zaterdagclub op te rich ten. Het gemeentebestuur stond hier uiteindelijk positief tegenover. Een stormachtig begin Het eerste bestuur onder leiding van Jan Kok stond na de oprichting voor de niet eenvoudige taak om de vereniging op te bouwen. Jelle van der Meulen en Wim Brouwer waren respectievelijk de eerste se cretaris en penningmeester. Improvisatie was noodzakelijk in de be ginfase. Men beschikte nog niet over een eigen accommodatie en zodoende werden de eerste thuiswedstrijden ver buiten Castricum gespeeld, zo als bij KSV in Heerhugowaard. Later kon men ook terecht op com plex Wouterland in Bakkum. Van een gelijkmatige leeftijdsopbouw was bij de start in het geheel geen sprake en soms was het een hele klus om de teams samen te stel len. Zo Iaat een van de eerste club blaadjes zien dat er bij de opstelling van het eerste elftal bij de keeper een vraagteken staat. De verklaring hiervoor was dat in verband met de blessures van enkele keepers de op stelling van de doelverdedigers pas op de training van de komende week definitief kon worden bepaald. Voor de keuze van het tenue ging men aanvankelijk uit van een zo voordelig mogelijke aanschaf. Om dat de meeste spelers vanuit hun CSV-tijd al beschikten over een witte broek, een wit reserveshirt en blauwe kousen, werd daarin gestart. In een nieuwe ledenvergadering werd beslist dat ook de kousen wit moesten zijn en zo speelde men vanaf 1 september 1973 geheel in het wit. Als embleem werd gekozen voor een adelaar op een bal in een cirkel die rood was ingekleurd. Alle spelers waren verplicht het embleem op de linkerborst van het voetbal shirt te dragen. Een van de gevolgen voor de nieuwe zaterdagclub was ook dat het eerste elftal twee klassen lager werd in gedeeld ten opzichte van de klasse waarin het bij CSV speelde. Daar door werd men in het eerste jaar, onder leiding van trainer Arie Hoff, Jan Kok, de eerste voorzitter van SCC.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 26