Jan Boesenkool en Chris de Leeuw, twee CSV- ers die van on schatbare waarde zijn geweest voor de vervaardiging van het clubblad. laatste 25 jaar van haar bestaan een stormachtige ontwikke ling meegemaakt. In de jaren '80 werden de stencilmachines vervangen door offsetpersen. CSV had daarbij het geluk dat ze Jan Boesenkool had. Jan, nu 85 jaar oud, was 14 jaar toen hij in het drukkersvak begon en is daarin nu nog af en toe actief. Al vanaf de jaren vijftig hielp Jan mee het clubblad te vervaardigen en heeft dit voortgezet bij de nieuwe fusieclub. Hij regelde ooit voor CSV een gratis drukpers, waar nu nog mee gewerkt wordt. Uit de periode aan de Zeeweg vertelde hij de volgende anekdote: "Toen we een keer het krantje maak ten, vierden we ook de verjaardag van een van de medewer kers. Dat was reuze gezellig, maar het liep niet goed af. Een andere medewerker reed namelijk met zijn auto, met op de achterbank de hele partij clubbladen, de sloot in. Het gevolg was dat een groot deel van de bladen in het water dreef. De volgende dag hingen ze toen te drogen aan de waslijn van de echtgenote van de pechvogel, want ze moesten evengoed bezoigdworden... Andere mensen die jarenlang actief waren voor het clubblad, waren Co Scholtens, Ben Kroesen, Cees Gorter, Bram en Suze Mizee, mevrouw Van der Geest en niet te vergeten Cor Nuijens, die tot het einde van de vereniging op zeer creatieve wijze de lay-out voor zijn rekening nam. Onder leiding van Hans Touber, de nieuwe trainer van CSV, werd het eerste team in 1991 opnieuw kampioen via een benauwde zege op Koedijk. De club was dus weer enigszins in de lift en keerde na negen jaar terug in de eerste klasse van de afdeling Noord-Holland. Het seizoen 1990-'91 was trouwens over de gehele linie voortref felijk, want naast de hoofdmacht werden het tweede en derde team plus de junioren A1C1 en D1 kampioen. Doordat de afdeling Noord-Holland met ingang van het seizoen 1996-'97 werd opgeheven, kwam het eerste vanaf dat jaar uit in de zesde klasse van de KNVB. Met name door een verkeerde trainerskeus ging het in het jaar 1998-'99 bergafwaarts met CSV. De club verloor na een vol ledig mislukt seizoen met 2-1 de degradatiewedstrijd tegen JVC in Bergen en daalde af naar de zevende klasse. Het jaar daarop speelde CSV echter vanwege een herindeling bij de KNVB toch een klasse hoger. Trainer Hans Touber kijkt op zijn horloge. CSV is bijna kampioen in 1991. De evenementen en toernooien Naast de festiviteiten in het kader van jubilea heeft CSV tal loze ontspanningsavonden georganiseerd. In de eerste 20 a 30 jaar waren dat vooral de feestavonden bij Borst met eigen revues of optredens van diverse bekende Amsterdamse arties ten. De belangstelling hiervoor liep echter steeds meer terug na de intrede van de televisie. Wel werden altijd de klavetjas- drives goed bezocht. Wat voetbal betreft hield de club jarenlang in juni een druk bezocht veteranentoemooi, dat wijd en zijd bekend stond. Ook de jeugd kende diverse toernooien, waar vaak de naam aan verbonden was van een persoon of familie, die veel voor CSV had betekend. Dit waren het 'Jan Peijs-toemooi', het 'P.L. Duinkertoemooi' en het 'Familie Diktoemooi'. In de jaren '90 was het kampeerweekend 'Nacht van de jeugd' op eigen terrein een groot succes. Dat gold ook voor het zaal voetbaltoernooi tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Met de jeugd werden ook diverse sportkampen bezocht. Vroe ger beperkte dat zich tot Nederland, maar in de jaren '70 werd er ook gekampeerd en meegedaan aan toernooien in Frankrijk en Italië via de Euro-Sportring. De senioren van CSV hebben ook een paar internationale er varingen gehad. Al in 1954 was de Engelse club FC Wembley een week te gast bij de CSV-familie, waarvoor een uitgebreid dagprogramma met diverse uitstapjes was samengesteld. De Britten speelden uiteraard ook voetbal en deden dat niet alleen tegen CSV, maar ook tegen Vitesse en De Kennemers. Vele zomers in de vijftiger en zestiger jaren werd er op het CSV-terrein een wedstrijd gespeeld tussen het eerste elftal en vakantiegangers van het kampeerterrein Bakkum. De kamp bewoners konden in die tijd vaak over bekende profvoetbal lers van clubs als Ajax, Blauw-Wit of DWS beschikken. Er zijn nu nog Castricummers die zich erop beroemen, dat ze ooit gespeeld hebben tegen Bennie Muller of Cootje Prins. In 1972 maakten de eerste teams van de voetbal en handbal van CSV met Pinksteren een trip naar Duitsland. Men lo geerde bij pleeggezinnen in het dorpje Schwabendoif. Na een groot feest in de danszaal van het dorp, waar het bier rijkelijk vloeide, slaagden de Castricumse voetballers met zware hoof den en benen er toch in om de volgende dag hun wedstrijd tegen de Duitsers te winnen. Een vaste traditie binnen het seizoen waren heel wat jaren het afsluittoemooi, de Zomer Zeskamp en een avond voor alle 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 23