Het CSV-bestuur tijdens het 25-jarig bestaan. V.l.n.r. zittend: F. Peijs. J. de Beurs, voorzitter PL. Duinker, J. Peijs en J. Sprangers; staand. J. Boot, E. de Vries, W. van de Berg, J. Bruins ma en J. Morelis. De Castricumse voetbaldichter De bekende dorpsdichter A. van Kluyve (1896-1983) was een fervent voetballiefhebber en sinds 14 december 1973 lid van verdienste van CSV. Voor deze vereniging was hij actief betrokken bij de vervaardiging van het clubblad en het beheer van de sporttoto-formulieren. Uiteraard vormde CSV nogal eens het onderwerp van zijn gedichten. Van Kluyve schreef ook de tekst van het eerste clublied van CSV, waarvan het refrein als volgt begint: "Aan de Zeeweg, bij de bomen, En het ruisen van de zee, Speelt de club van onze dromen, Speelt ons dierbaar C.S. V. Het sierde de dichter dat hij even gemakkelijk zijn pen ter hand nam om Vitesse te berijmen en zich in de onderlinge verstandhouding tussen beide clubs altijd uiterst neutraal en sportief opstelde. De wijze waarop hij de verenigingen lot toezwaaide wordt geïllustreerd door de volgende eer ste en laatste strofe van de gedichten ter gelegenheid van het 25- en 40-jarig jubileum van respectievelijk CSV en Vitesse. 25 jaar CSV (1955) Nu liggen de jaren in zinnen geschreven Van bladzij tot bladzij is 't kloek en kordaat. Hier ligt thans het kostlijk en roemrijk beleven Van 'ONS CSV' in een feestlijk gewaad. Een kwart-eeuw van sport staat in klankvolle woorden Straks wacht weer de strijd (door dit feest onderbroken) In 't hart van de club, die actief jubileert, De bomen alom zingen won- dre accoorden; Bestuur, onze dank! En gefeliciteerd!!! Groei en achteruitgang 40 jaar VITESSE (1962) Hier ligt dan VITESSE's herdenkingshistorie De helden der velden, alreeds veertig jaar! Dus nu, krans omhangen, vol glinstring en glorie, Maakt al wat aan sport doet een feestlijk gebaar. Vecht verder, sportief, fair en vrij onverveerd, Naar taak en naar toekomst! De tijd heeft gesproken! Slechts rest mij: VITESSE, GEFELICITEERD!!! In 1961 werd de bouw van een overdekte tribune voltooid en in het seizoen daarop werd er een nieuwe lichtinstallatie in gebruik geno men. In datzelfde jaar werd het eerste versterkt door de komst van Cor Blaauw, oud-speler van Alkmaar'54. Hij was twee jaar speler/trainer, maar kon niet voorkomen dat de ploeg in 1963 degradeerde naar de vierde klasse. Onder zijn leiding werd CSV echter weer kampioen in 1964 na een grote zege van 6-1 op De Valken in Venhuizen. Tij dens de receptie ter gelegenheid van het behalen van deze titel ontving voorzitter Duinker vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging en de KNVB de zilveren bondsspeld. Duinker was een zeer actieve voorzitter, die sterk zijn stempel drukte op CSV. Omdat hij tijdens zijn voorzitterschap ook hoofd was van het PWN-kantoor aan de Zeeweg, schroomde hij niet om zijn personeel op allerlei manieren voor de ver eniging in te schakelen. De club beleefde in de zestiger jaren nog een bijzonder avontuur met een buitenlandse 'voetballer'. De heer Waagmeester uit Limmen wendde zich namelijk tot CSV met de mededeling dat de nieuwe Ita liaanse vriend van zijn dochter, Louizi Vitalli genaamd, een geweldig talent was en zo in het eerste team kon worden opgenomen. Louizi werd lid, maar bij zijn komst bleek dat hij alleen erg snel was maar totaal niet kon voetballen. Het verhaal ging ook nog dat hij voor het eerst voetbalschoenen had gekocht Omdat het oude houten clubhuis niet meer voldeed, werd er in het seizoen 1965-'66 een nieuw stenen gebouw neergezet. Dit werd op 23 april 1966 onder grote belangstelling feestelijk geopend door burge meester Smeets. Kort daarop trad voorzitter Duinker af, die de vereni ging maar liefst 25 jaar met strakke hand had geleid. De voorzitters van 1930 tot 2002 1930 1941 1966 1974 - 1975 1980 - 1984 - 1988 - 1991 - 1995 - 1997 - 1998 - 1941 1966 1974 1975 1980 1984 1988 1991 1995 1997 1998 2002 Chris Dijkhuizen Paul Duinker Frans Dik sr. Bob Zeegers Hans Beijersbergen Huug Stuvel Dirk Logchies sr. Cees Jansen John Scholten Cor Bosch Aart Leemhuis Cees Jansen 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 18