Op het bevrijdingsfeest vroeg CSV via deze praalwagen steun voor de wederopbouw van de club. De jongens v.l.n.r.S. Burgering. C. Bruinsma. J. Duinker. H. van Koot, N. Betting en J. Ronk. De supportersvereniging Op initiatief van enige supporters leidde een feestelijke bij eenkomst in hotel Borst in mei 1948 tot de oprichting van de 'Supportersvereniging CSV'. Gestart werd met een vijf tigtal leden. De belangrijkste doelstelling in het begin was het geven van steun bij wedstrijden van het eerste elftal. In de loop der tijd ging de supportersvereniging zich ook toeleggen op andere activiteiten zoals het organiseren van busreizen bij uitwedstrijden, het leveren van financiële bijdragen voor het trainingsfonds, het houden van feestavonden, klaveijasdrives en het Sinterklaasfeest voor de jeugd. Bekende bestuurders waren onder meer Freek Peijs, Hannes van Koot, Chris Pie- terse, Hans Jacobs, Jan Kooij, Chris de Leeuw, Frits Schef- ferli, Willem Brouwer, Klaas Peijs en Cor Boot. Tijdens het zilveren jubileum van CSV in 1955 telde de sup portersvereniging nog ruim 350 leden. Vanaf de jaren zeven tig liep de belangstelling voor het bezoeken van feestavonden terug en was er door de opkomst van het eigen vervoer geen behoefte meer aan gezamenlijke reizen. De supportersvereniging hield zich toen voornamelijk nog be zig met de klaveijasdrives tot zij rond 1975 werd opgeheven. In 1950 behaalde CSV het kampioenschap van de 4e klasse. Een werkelijk verbluffende promotie-competitie met ADO'20, Succes en OFC bracht CSV toen in de 3e klasse. Het elftal bestond uit G. de Heer, C. Boot, J. de Beurs, A. Docter, H. Tiemstra, C. Blei, H. Jacobs, J. Kimmelaar, F. Klashorst, J. Hopman en G. van 't Hul. Trainer was J. Eijkmans. Met wisselend succes gingen de jaren 1951-'55 in de 3e klasse van de KNVB voorbij. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd in april 1955 onder re dactie van Joop Boot en Jan Edam een fraai jubileumnummer samen gesteld. De vereniging had op dat moment 4 senioren-, 1 junioren-, 2 adspiranten- en 4 welpenteams. Op 4 november 1957 trof de vereniging een zware slag door het plot seling overlijden van secretaris Jan Peijs, die al 27 jaar bestuurslid was. Het karakteristieke clubhuis dat door architect Kaper werd ontworpen. opgave. De club hield stand totdat in de hongerwinter van 1944 een einde kwam aan alle verenigingsleven. In 1945 krabbelde de vereniging weer overeind en keerde in Castricum terug. Op het terrein aan de Zeeweg was een puinhoop achtergelaten. Tribune, opstallen, alles was vernield. Opnieuw ondervond men de gastvrijheid van de zustervereniging. Onder de stuwende leiding van voorzitter Duinker bloeide de vereniging op. Spoedig werd met de renovatie van het verwoeste terrein begonnen, waarvoor ontzaglijk veel werk door de leden werd verzet. Zodoende konden in het voorjaar van 1946 de thuiswedstrijden worden her vat. Binnen enkele jaren beschikte CSV over twee prachtige velden (waarvan één met een terreinver- lichting), een open zittribune, behoorlijke staantribu- nes en een karakteristiek clubhuis, dat werd ontwor pen door architect D. Kaper, die werkzaam was bij Duin en Bosch. CSV werd in 1948 uitgebreid met een dameshand- balclub en een tafeltennisvereniging. In datzelfde jaar werd ook de supportersvereniging opgericht. Het elftal dat in 1950 kampioen werd in de vierde klasse KNVB. V.l.n.r. knielend: A. Docter, G. de Heer en G. van 't Hulstaand: C. Blei, H. Jacobs, J. Kimmelaar, H. Tiemstra, C. Boot, J. de Beurs, B. Beumer, F. Klashors en leider J. Hopman. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 17