de le de le de 2e de 2e 7 in 2006. ngezonde rails, het •t besteed Jus Gé de /oor niets traatweg/ die ver die teams de 'Jeugd n de hele aangelegd. Dit sportcomplex, dat tegenwoordig in gebruik is bij Atletiekvereniging Castricum, zou voor vele jaren het domicilie zijn van CSV. Herstel na de bevrijding De oorlogsperiode was voor CSV een moeilijke tijd. Kon de vereni ging in oktober 1942 het 12'/4-jarig bestaan nog herdenken in de vorm van een wedstrijd tegen Vitesse, niet lang daama namen de bezetters bezit van het terrein aan de Zeeweg. CSV vond onderdak bij Vitesse en zo goed en zo kwaad als het ging, werd de vereniging in stand gehouden. Dit was, ook in verband met de evacuatie van het dorp en het daarmee gepaard gaande vertrek van veel spelers, een zware CASTRICUMSE SPORTVERENIGING - CSV Op 3 april 1930 werd in De Rustende Jager besloten tot oprichting van de nieuwe vereniging CSV. Chris Dijkhuizen was de eerste voorzitter, die in het dagelijks bestuur werd bijgestaan door de heren G. L. Grijzen (secretaris) en A. Stolte (penningmeester). De clubkleuren rood en zwart van het oude CSV werden aangehou den. Nadat rentmeester Vogelenzang van de Provinciale Landgoederen voorlopig voor een jaar toestemming had gegeven om een terrein bij Johanna's Hof te bespelen, ging de bal rollen. Het speelveld was niet al te groot, maar werd toch goedgekeurd. Daarnaast bleken de doellatten 50 cm te kort te zijn. zodat er met spoed een stuk werd aangelast. Een kleedlokaal werd gratis geleverd door aannemer en hoteleigenaar Willem Borst. Dat was maar goed ook, want over geld beschikte de vereniging nog niet. Rijksveldwachter Koelewijn was bereid om een paar netten te breien. Het bleek ech ter een behoorlijke klus en zo gebeurde het dat de eerste thuiswed strijd met één doelnet moest worden gespeeld, omdat het tweede nog niet af was. Het eerste elftal bestond onder andere uit H. Zomer, de gebroeders Uhl, D. de Jong, de gebroeders Bakker, B. Vogel, F. Peijs. H. van Koot, G. Grobbe, H. Dijkhuizen en P. van der Woude. Aan het eind van het oprichtingsjaar kwam CSV al ter sprake in de raadsvergadering, waarin de gemeentebegroting voor 1931 werd behandeld. Raadslid Aukes bepleitte subsidie aan CSV, omdat een neutrale vereniging minder op bijdragen van particulieren zou kunnen rekenen. Daaraan werd toegevoegd dat de vereniging zelfs r.- k. leden telde en aangezien de gymnastiekvereniging VIOS via het r - k. jeugdwerk ook werd gesubsidieerd, vond Aukes een bij drage aan CSV ook wenselijk. Er werd hiervoor toen 50,- in de begroting opgenomen. De eerste jaren Na enkele vriendschappelijke wedstrijden werd in het seizoen 1930 -'31 aan de competitie deelgenomen en wel in de 2e klasse van de Noordhollandse Voetbalbond (NHVB). Lange tijd prijkte CSV bovenaan de ranglijst, maar er kwam verandering in toen het pas opgerichte Alkmaarse Boys ook aan de competitie ging deelne men. De Alkmaarders maakten korte metten met elke tegenstander en het kampioenschap ging aan de neus van CSV voorbij. Het jaar daarop kwam CSV terug. De ploeg legde beslag op de titel, gevolgd door promotie naar de eerste klasse van de onderbond. Daama richtte men zich op het bereiken van de KNVB-competitie. Dat liet nog wel zes jaar op zich wachten, want pas in 1938 slaagde CSV erin om na twee beslissingswedstrijden op het KFC-terrein in Koog aan de Zaan tegen OFC zich kampioen van haar afdeling te kunnen noemen. Ter ge legenheid van het kampioenschap werd Dr. RE.M. Teen stra, arts van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch, verzocht het ere-voorzitterschap te willen aanvaarden. In deze functie heeft hij CSV tot 1945 met raad en daad terzijde gestaan. Eind jaren dertig beschikte de club naast het eerste elftal slechts over een reserve- en een adspirantenelf- tal en telde zo'n 70 leden. Inmiddels was men ver huisd naar een ander terrein aan de Zeeweg, dat in beheer was bij Duin en Bosch. Oorspronkelijk was het een bollenveld. Met vereende krachten werd het terrein van een grasmat voorzien en mede dankzij de opbrengst uit een driedaagse bazar kon er spoedig een mooie tribune worden gebouwd. Het veld was door de zandgrond altijd droog en goed bespeelbaar. Later werd er naast het hoofdveld een tweede veld Vertrek vanaf de Van der Mijleweg voor de beslissingswedstrijd Koog Zaandijk-CSV in 1938. CSV kampioen in 1938. V.l.n.r. knielend: Freek Peijs. Jan Schenk en Ton van Zon: staand: trainer Dirk Keek, Joop Bakker. Gerrit van Straaten, Dik Helsingfors. Henk Koelewijn, Jaap de Beurs, Arie Kossen, Wim Hoogeboom en Cor Boot. Oorspronkelijk droegen de spelers van CSV een zwart shirt met een rode verticale baan in het midden en een zwarte broek. Rond 1950 is het shirt blauw en de broek zwart. In 1959 gaat men over op een witte broek. De kousen zijn dan doorgaans geheel blauw of voorzien van een witte omslag. In de jaren '70 krijgt het eerste elftal een gevarieerd tenue. Het shirt is dan bijvoorbeeld blauw met witte mouwen, de broek blauw en de kousen wit. De shirts krijgen dan ook een rugnummer. Net als bij Vitesse worden de shirts van diverse teams van CSV later voorzien van een sponsornaam. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 16