Prijsuitreiking op het 'Bank BreetveldtoernooiBank over handigt een beker aan één van de winnaars. Vele jaren werd de jeugd opgevangen tijdens het 'Luilak-toer nooi', dat in 1998 voor het laatst werd gehouden Ook het 'Familietoemooi' is sinds 1981 jarenlang een tradi tie geweest. Aan het eind van het seizoen werd dan op een zondag door diverse families een elftal op de been gebracht, waarbij de gezelligheid voorop stond en de prestaties van ondergeschikt belang waren. Sommigen hielden er rekening mee in hun vakantieplanning. Het groeide uit tot een regionaal spektakel met als hoogtepunt een deelname van 106 teams, verdeeld over dames- en herenelftallen en die met een ge mengde samenstelling. In de loop der jaren liep de animo wat terug, maar sinds kort is er nieuw leven ingeblazen. Tot slot was het van oudsher de gewoonte om op 1 januari voor de nieuwjaarsreceptie een wedstrijd te spelen. Nadat men hiermee een aantal jaren geleden was gestopt, werd deze traditie op de eerste dag van 2006 in ere hersteld en werden er diverse wedstrijden gespeeld tussen de huidige spelers en oud-spelers. In het vooijaar van 1962 bestond Vitesse veertig jaar. In het jubileum nummer feliciteerde burgemeester Smeets de vereniging. Vriendschap en verdraagzaamheid werden door voorzitter Hoogervorst beschouwd als de kroon op 40 jaar Vitesse-arbeid. Het jubileum werd onder an dere gevierd met een receptie, die op voortreffelijke wijze werd geleid Sportcommentator Bob Spaak leidde de receptie ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan. door de bekende sportcommentator Bob Spaak. Ook traden er diverse artiesten uit de stal van Ben Essing op in de veilinghal aan de Kra mersweg. Te zien en te beluisteren waren de Blue Diamonds, Anneke Grönloh en Willeke Alberti. Vitesse slaagde er in het seizoen 1962-'63 opnieuw net niet in om kampioen te worden. De resultaten in de competitie daarna waren minder florissant, want men wist zich ternauwernood te handhaven. Het semi-profvoetbal sloeg toen voor de tweede keer zijn grijparmen uit naar Vitesse. Nu tekende Dick Twisk een contract bij KFC, dat later opging in Alk maar/Zaanstreek en vervolgens in AZ'67. Voor het seizoen 1964-'65 werd oud-international Bram Wiertz aan getrokken als trainer en het lukte hem, met assistentie van oud-spe ler Nico Lute, om Vitesse langzamerhand weer op een hoger plan te brengen. In 1966 ging de strijd om de titel tussen Hollandia uit Hoorn en de Castricummers. Voor de zoveelste keer struikelde Vitesse in de eindfase en kreeg daardoor het etiket 'eeuwige tweede' opgeplakt In 1968 bleef Vitesse degradatie uit de 2e klasse bespaard. Een jaar later draaide de ploeg weer volop mee en eindigde als tweede, omdat Hollandia weer de sterkste was. Het seizoen daarop vielen de blauw-zwarten in herhaling: voor de zoveelste keer tweede, nu één punt achter Zandvoortmeeuwen. Twee jubilea en eindelijk naar de eerste klasse Ook vanaf 1970 hing Vitesse jarenlang tegen de eerste klasse van de KNVB aan, maar haalde het toch niet. Het gouden jubileum van de club in 1972 werd groots gevierd. In de bijzondere feestuitgave schreef burgemeester Van Boxtel een geluk wens namens het gemeentebestuur en voorzitter Oudejans het voor woord. Daarnaast gingen oud-kapelaan Starrenburg en de aalmoeze niers Brandsen en Van der Linden in hun bijdragen in op de historie van Vitesse. Ook vormde een leuke anekdote voor de Christelijke Sport Vereniging Vitesse uit Breukelen de aanleiding om haar naam genoot te feliciteren. Op een zaterdagmiddag in 1971 moest het eerste team van deze club uit Breukelen namelijk tegen Jonathan uit Zeist. De hiervoor aange wezen scheidsrechter kwam echter niet opdagen, omdat hij naar Cas- tricum was afgereisd. Hij had weliswaar van de KNVB het bericht gekregen dat hij de wedstrijd CSV Vitesse - Jonathan moest fluiten, maar had dit niet goed gelezen. Daardoor was deze arbiter in de veron derstelling dat hij de plaatselijke derby tussen CSV en Vitesse moest leiden. Als uitzondering op de regel eindigde de ploeg in 1974 slechts als vijf- Het bestuur van Vitesse tijdens het 50-jarig jubileum in 1972. V.l.n.r. zittend: B. Lute, voorzitter G. Oudejans, A. van de Ven, C. Singerling en J. de Boer: staand: P. Lie/ting, A. Weda, N. Twisk, F. Zonneveld, A. Horvat, J. de Zeeuw, J. Kaandorp. G. de Groot, P. Bakker en E. Leenaers.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 12