1967 Het bestuur kreeg een goede vergader ruimte; ook werd er een massagekamer in gericht. 1968 Vergroting van de keuken en de kantine. Ook werd eindjaren zestig vanwege de gro te bloei van de jeugdafdeling het clubhuis uitgebreid met support van lokale onderne mers. 1970 Aanleg van een nieuw seniorenveld, waar door het totaal op zes velden kwam. 1972 Realisatie van een geheel nieuwe terrein- verlichting op het toenmalige B-veld. 1974 Broodnodige facelift van de Puikman dank zij de inzet van wethouder voor sportzaken L.W. Stam. Daarmee was het voortbestaan van de vereniging gewaarborgd. 1977 Door de overname van het beheer en onder houd kreeg het complex het karakter van een gemeentelijk sportpark. 1978 Op 14 april werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe kleedaccommodatie. Deze bevatte zes kleedlokalen, zes scheidsrech- terskamers, een magazijnruimte en een EHBO/massage-ruimte. In dat jaar werden ook de parkeerplaats voor fietsen en auto's, de toe gang, het hekwerk om het complex, de trainingshoek met verlichting en de drainering geheel vernieuwd. jaren '80 Uitbreiding met velden voor de honk- en softbal- vereniging, die als onderdeel van Vitesse werd be schouwd. De honk- en softballers gebruiken het sponsorhome als kantine sinds de 'Club van 1000' is opgeheven. 1998 Aanleg van een speeltuintje en opening door Henny Huisman. 1999 Aanleg van een boardingveldje langs de Beverwij kerstraatweg, dat de naam 'Jeugd Arena' kreeg en bestemd werd voor de jongste pupillen van de club. 2004 Voorstel van het bestuur aan de kerk om een deel van de grond te verkopen aan de gemeente, die daarop woningbouw zou kunnen ontwikkelen. In ruil daar voor zou er een herindeling van het complex moeten plaatsvinden, inhoudende de sloop van de huidige kantine met kleedkamers en herbouw daarvan. Ook eiste de club twee kunstgrasvelden. Omdat de provin cie woningbouw in dit gebied niet toestond, was dit plan in 2005 van de baan. Toen besloot het bestuur een verbouwplan in te dienen bij de gemeente, daar de op stallen sterk verouderd waren. Het complex kreeg in hetzelfde jaar reeds een facelift door vernieuwing van het toegangspad en de hekwerken. Bovendien werd het hoofdveld van een nieuwe grasmat en drainage voorzien. 2006 Goedkeuring verbouwplan en start uitvoering. 'Eeuwige tweede' Vanaf 1955 gingen de prestaties in stijgende lijn. Vitesse verbleef steeds in het bovenste deel van de ranglijst. In 1959 bereikte men het kampioenschap en de promotie naar de 2e klasse. Dat was voor een groot deel te danken aan trainer Jan Hagenaars. Deze oud-doelman van de Volewijckers had Vitesse vijfjaar onder zijn hoede. Na het sei zoen 1958-'59 zag men voor het eerst een speler vertrekken naar het betaalde voetbal. Het was Nico Jonker, die naar Haarlem ging en daar vele jaren zou spelen. De ploeg leed een ernstig verlies, dat echter ge- Burgemeester Smeels trapt af bij de opening van het sportpark aan de Puikman. De terreinknechten De velden aan de Puikman zijn jarenlang verzorgd door trouwe vrijwilligers als Jan Valkering, Cor Zonneveld, Riekus Beerse en Bank Breedveld. Vanzelfsprekend maakten de ter reinknechten allerlei belevenissen mee. Hier volgen er twee. Tijdens een wedstrijd van het tweede vonden de spelers dat de bal te zacht was en ook de scheidsrechter beaamde dat. Cor Zonneveld werd toen gevraagd of hij de bal in de rust even wilde oppompen. Na afloop van de wedstrijd vroeg hij de jongens of de bal hard genoeg was geweest. Het antwoord luidde: "Prima, Cor. En Cor kón toen lachen, want hij had niets aan de bal gedaan. Jan Valkering was erg populair bij de spelers, maar dat be tekende niet dat zij hem nooit voor de gek hielden. Een van de terugkerende streken was het aan de vloer spijkeren van zijn rubber laarzen. Jan ging daar echter nooit op in. Op een gegeven dag prezen de jongens Jan omdat hij niets had la ten merken en beloofden, onder het aanbieden van een doos sigaren, dat ze het nooit meer zouden doen. Jan knikte goed keurend, stak de sigaren in zijn zak en antwoordde: "Dat is best jongens, dan zal ik voortaan mijn pruim niet meer in de theepot gooien... compenseerd werd door een goede opvolger, Dick Twisk. Toch werd de competitie 1959-'60 met gematigd optimisme ingezet. Na drie wedstrijden stond Vitesse op de laatste plaats. Gelukkig kwam de om mekeer op tijd en men had zelfs na 20 wedstrijden nog kans op de titel. Die werd echter in een adembenemende slotfase net niet bereikt. Het jaar daarop eindigde Vitesse op de tweede plaats en mocht met OVVO uit Amsterdam om de promotie strijden. De eerste wedstrijd uit werd nog wel gewonnen, maar de thuiswedstrijd en de beslissings wedstrijd op het neutrale terrein van KHFC eindigden met een nega tieve score. Vitesse bleef dus opnieuw tweedeklasser. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 10